tirsdag 20. januar 2009

Høyre lukker ingen dører!

Høyre/Venstre/KrF valgte nylig å gi konkrete politiske innspill til regjeringen om hva som burde være innholdet i krisepakken. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ga umiddelbart sterk ros til de tiltak vi foreslo. Fremskrittspartiet ga uttrykk for at de ikke fant det bryet verdt å sende regjeringen innspill på forhånd.
Vi har frist til torsdag,( "- men jeg vet ikke om vi gidder anstrenge oss,") sa en oppgitt Frp-formann Siv Jensen.
På pressekonferansen om krisetiltakene svarte Erna klart og tydelig på et spørsmål om hvor realistisk det er en med en fire-parti-regjering, en H/FrP/KrF/V-regjering. Hun ga, som mangfoldige ganger tidligere, uttrykk for at dette ikke er realistisk. Alle som følger norsk politikk med et våkent øye, vil skjønne hvorfor: Selv om Høyre vil – og forsøker å samle – så driver sentrumspartiene og FrP en gjensidig utelukkelse av hverandre. Slik situasjonen nå står, er det derfor åpenbart at en fire-parti-regjering ikke er realistisk, uansett hvor mye Høyre måtte ønske det.

Da gjenstår ulike borgerlige mindretallsløsninger. Det kan være en H/FrP-regjering. Det kan være en H/KrF/Venstre-regjering. Høyres vurdering er at de politiske realiteter vi ser idag, og sjansen for å ha et manøvreringsrom i Stortinget, tilsier at sjansen er større for en Høyre/KrF/V-regjering, enn for en H/FrP-regjering. Men samtidig utelukker vi ikke Fremskrittspartiet. Vi stenger ingen dører for Fremskrittspartiet. Opplever man en faktisk politisk tilnærming mellom sentrumspartiene og Fremskrittspartiet, vil ting kunne endre seg. Det gjenstår å se.

Skulle det – svært hypotetiske – skje at H/FrP fikk rent flertall, ville Høyre – selvsagt – øyeblikkelig sette oss ned og forhandle med FrP. Men meningsmålingene er meget tydelige på at et H/FrP-flertall ikke er innen rekkevidde, og målingene viser at man faktisk trenger alle stemmene til de fire ikke-sosialistiske partiene for å vippe Jens og de rød-grønne av pinnen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sponheim har vært veldig tydlig i at Venstre vil foretrekke Stoltenberg fremfor en regjering med Frp. Det er ønsketenkning å tro at han vil gå tilbake på dette.

Høyre har alt å tjene på å ta initiativet til en H/Krf/V-allianse med en felles plattform og en samlende kompetent statsministerkandidat. Dette vil skape en ny dynamikk i valgkampen og sette Høyre i fokus.
Tiden er derfor nå inne for å ta et klart standpunkt i regjeringsspørsmålet.

Programsekretariatet sa...

anonym:
oppfatter at du går for 3-parti regjering. Med Erna som statsministerkandidat. (?)

Knut Johannessen sa...

Dette må jo være en godbit for "Kremlologer". Anonym skriver: "og en samlende kompetent statsministerkandidat."

Programsekreteriatet svarer med:"Med Erna som statsministerkandidat. (?)"

Hvor kom det spørsmålstegnet fra? Jeg antar at du blir kalt inn på teppet i dag :-)

Det Høyre burde gjort, var å kalle inn Siv Jensen, Lars Sponheim, Dagfinn Høybråten til et møte. Uten tilgang til rådgivere og mobiltelefoner (eller andre hjelpemidler for å kontakte noen utenfor.)

Agenda: Finne en felles borgerlig plattform før valget.

Så burde noen låse døra fra utsiden og sørge for at ingen kommer ut før oppgaven er løst.

Programsekretariatet sa...

vox:
Spørsmålstegnet ble satt der fordi jeg oppfatter at anonym mener Erna, men så er jeg likevel ikke helt sikker på det - derfor et spørsmål på om min konstatering er riktig.

Jeg har sluppet teppet i dag:-)

Så er det jevnlig forsøk på å få de bolde kvinner og menn til å snakke sammen. Men det er noe så inni h..... lite villig til å gjøre det. Dvs alle vil og snakker med Erna, men med hverandre....

Og det synes jeg er snodig. Det avkreves ansvarligehet fra Høyre - hele tiden. (det har jeg ingen problemer med). Men det avkreves knapt noen ansvarligehet fra særlig V og Frp. De slipper å bli stillt til ansvar for sin ultimate og trassige motvilje mot å samarbeide. De slipper å bli stilt til ansvar for at de rett ut sier de vil sørge for at det blir AP-regjering fremfor at de to samarbeider. Viser det "statsmannsevner"?