torsdag 8. januar 2009

Finanskrise og idrett

I forbindelse med programarbeidet har det været nedsatt en egen referansegruppe ledet av tidligere OL-svømmer og nå stortingsrepresentant Gunnar Gundersen. Han har i gruppen hatt med seg blant annet Bjørn Måseide og Linda Medalen. Ambisjonen er å løfte satsingen på idrett - ikke minst i folkehelseperspektiv og særlig med tanke på å legge til rette for og stimulere breddeidretten. Blant forslagene som gruppen har lagt frem - og som er en del av høringen på programarbeidet er følgende:
Som en del av tiltakene mot finanskrisen gis det 600 millioner kroner for å ta igjen etterslepet i anleggsektoren. Gjenstående etterslep bør gis som Jubileumsgave i forbindelse med Norges Idrettsforbunds 150 års jubileum i 2011.
Beregnet etterslep er i dag ca 2 mrd kroner med en ventetid på i snitt 4-5 år. Ventetiden har de siste årene økt. Dette dreier seg altså om bygging av idrettsanlegg over hele landet. Hva synes du om dette?

Ingen kommentarer: