torsdag 29. januar 2009

Hurtigruta - ja eller nei?

I utkast til stortingsvalgprogram har Programkomiteen gått inn for at Hurtigruta skal bestå. Det er kommet forslag om å stryke punktet, og det er også kommet forslag om å omformulere punktet litt - blant annet til:
Hurtigruten (”kystens riksvei nr.1”) videreføres som viktig infrastruktur for norsk reiseliv og som en vesentlig transportåre langs kysten.
Hva synes du? Bør det være et mål at Hurtigruta består?

12 kommentarer:

Unknown sa...

Hvis Hurtigrutens eksistens avhenger av hvor mye skattepenger de får så synes jeg man bør la Hurtigruten seile sin egen sjø.

Lasse Gulbrandsen sa...

Er det hensiktsmessig at Høyre skal helt ned på prosjektnivå i stortingsvalgprogrammet da? I så fall virker det litt pussig at programmet kun skal omhandle ett samferdselsprosjekt. Jeg synes dette kulepunktet bør tas ut.

Programsekretariatet sa...

sigurd:
Nå sier formuleringen lite om subsidier... eller andre rammebetingelser

lasse gulbrandsen:
noen ganger er det hensiktsmessig, andre ganger ikke. For mange langs kysten i Nord-Norge er dettte viktig som transportåre og som næringsvei/turisme. Mulig det blir for detlajert. Det avgjør til syvende og sist landsmøte.

Nyland sa...

Hurtigruta er et transportmiddel som delvis konkurerer med andre transportmidler. Da skal man være forsiktig med konkuransevridende tiltak. Et det et marked for Hurtigruta vil den overleve, er det ikke et market (behov)kan den legges ned

Anonym sa...

Hurtigruta bør kunne tilpasse seg markedet. På vinteren er det knappe 10 passasjerer fra Tromsø og helt til Kirkenes. Noen paller med gods er det også. Jeg synes det er noe kostbart for samfunnet som finansiere dette, da det tross alt er nok av småflyplasser i nord. Gods på vei fungerer godt samtidig så finnes det faktisk godsbåter (som hurtigruten konkurrerer med).

På sommeren er det hele snudd på hodet, og hurtigruten er fullbooket fra nord til sør.

Tidene har tross alt forrandret seg siden hurtiruten så lyset, så spørsmålet blir jo hvor lenge skal den seile på gamle minner og tradisjoner?

Inge sa...

Hurtigruta er livsnerven langs kysten. Mulig det er vanskelig for politikere fra Indre Østland å forstå dette. Det koster å drive Hurtigruta, men staten kan ikke betale alt. Når det gjelder andre transportmidler som skal konkurrere med Hurtigruta er det svært få (om noen) alternativ for store deler av den befolkningen som trenger Hurtigruta. Hurtigruta er en nasjonal institusjon og ble delvis startet etter forespørsel fra Regjeringen. Staten bør støtte Hurtigruta, men ikke med ubegrensede midler. Hurtigruta som selskap og internasjonal reiseoperatør må gjøre alt de kan for å klare seg selv. Når vi nå er inne i en lavkonjungtur er det naturlig at staten bidrar med økonomisk støtte. Delvis for å sørge for å opprettholde driften av Hurtigruta, og delvis for å unngå den arbeidsledigheten som vil ramme en masse kommuner mellom Bergen og Kirkenes hvis Hurtigruta legges ned. Det gjelder ikke bare ansatte i Hurtigrute selskapene. Også mange arbeidsplasser på land er avhengig av Hurtigruta. Småsteder langs kysten baserer mye av driften sin på Hurtigruta og passajerene. Uten Hurtigruta blir Norge fattigere.

Anonym sa...

Ikke hvis den ikke overlever på markedet. Og det har ingenting med hvor man kommer fra å gjøre, det har å gjøre med hvilken næringspolitikk man støtter.

Anonym sa...

Jeg mener at grunnlaget er til stede for å se på et differensiert tilbud, og skille mellom sommer og vintersesong. Man kan for eksempel forselå færre anløp under vinteren.

Men om det er værd det politisk er en annen sak. Det kommer til å bli mye bråk av det.

Anonym sa...

Hva med å skille selskapet i to? En del som, med fokus på cruisetrafikk, er hel privatisert og en del som fokusere på de "nyttige" oppgavene dagens hurtigrute har i dag?

Programsekretariatet sa...

Yngve Lauksett:
Synes du har noen gode poenger, som jeg lurer på om ledelsen i selskapet selv har reflektert over.

Sesongvariasjoner - hvordan kan man tilpasse det.

Samtidig har jeg også lyst til å slå et slag for turismen, som jeg mener har et mye større potensial enn det man har utnyttet. Vi ser tegn til at stadig flere feriere i nord-norge - også utledninge. Og da ikke bare om sommeren, men vinteren. Nordlys er jo et like spennende fenomen som midtnattsolen. Kunne man da ikke ha større ambisjoner for slik turisme - også kombinert med Hurtigruta?

Noe å tenke på både for turistnæringen, fylkespolitikeren og Hurtigruta selv..??

Solvik sa...

Jeg er enig med den legendariske mannen i Enebakk.
Upopulært i nord, men hva så?

Programsekretariatet sa...

solvik:
Notert. :-)