onsdag 14. januar 2009

Personvern

I går la Personvernkommisjonen frem sin rapport. Dette er en viktig sak, og programsekretariatet tar mål av seg til å skumme rapporten. Utfra nyhetsbildet er det noen interessant ting det allerede er mulig å kommentere.

Kommisjonen ønsker å grunnlovsfeste personvernet. Bra. Dette er helt i tråd med Høyres prinsipprogram som ble vedtatt i fjor - så vidt jeg kan se med den samme formuleringen.

På andre områder er det også forslag til tiltak for å bedre personvernet. Dette sekretariatet deler ikke minst den skepsis som tydeligvis også er kommet til uttrykk når det gjelder datalagringsdirektivet. Programsekretariatet mener at det direktivet til de grader strider mot personvernet og undergraver de fire friheter, at vi mener det er gode grunner for å avstå fra å ta direktivet inn i Norsk rett. kan hende Norge kan/må reservere seg (legge ned "veto"). En lettere vei ut av den floken er dersom man klarer å konkludere med at direktivet ikke er EØS-relevant. Vi får se.

Det som får meg til å reagere litt i dag er omtalen rapporten får i noen medier. Omtalen er positiv og i seg selv er jo det bra. Men jeg synes det blir hult når aviser på lederplass nærmest *hyller* intensjonenen i kommisjonen. Flere av forslagene fra kommisjonen står i sterk kontrast til det kyniske maset fra pressen selv. Et lite stikkord er adgang til søking i skattelistene.

Jeg lurer på hva pressen e g e n t l i g mener om personvernet. Sånn innerst inne i redaksjonen og nærmest mulig bunnlinja.

6 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

"Jeg lurer på hva pressen e g e n t l i g mener om personvernet. Sånn innerst inne i redaksjonen og nærmest mulig bunnlinja."

Det gjør jeg også. Men jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å like svaret. (Som vi nok aldri får)

Ellers gleder jeg meg over signalene fra Høyre og kommer også til å lese rapporten grundig. Det er et svært viktig dokument som er lagt frem. Mye tyder på at kommisjonen har lagt vekt på de riktige tingene. Rosen fra Georg Apenes tyder på det.

Vi ville nok fått høre det om han var misfornøyd.

Programsekretariatet sa...

vox:
Jeg tviler på at jeg kommer til å like svaret (om det kommer) fra pressen. Og jeg tror vel i grunnen jeg vet hva pressen e g e n t l i g mener. hrmf.

Ja, det var jo ingen "bornerte-uttalelser" i går; så at mannen er fornøyd tyder på at forslagene som er kommet fra kommisjonen er gode.

Anonym sa...

Dette er politikk som jeg kaller for "10 september politikk"

Dvs at man ikke har våknet opp til realiteten av terroren vi ser idag, også i norge og europa. Vi ser fremdele en skremmende utvikling med islamsk fascisme, og enden er ikke nær.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Dersom jeg forstår deg riktig vil du heller ha et "Brave new world" hvor storebror ser a l t du gjør.

Eller misforstår jeg?

Anonym sa...

Flott å lesa at Høgre "mener det er gode grunner for å avstå fra å ta direktivet inn i Norsk rett", men ei slik haldning har lite verdi om den ikkje endar i programmet.

Dette ser ein i historia til Høgre:


"Høsten 1971 ble det interpellert to ganger om personvernspørsmål i Stortinget. Begge interpellasjonene kom også denne gangen fra representanter fra Høyre. [...] Men personvernspørsmålet var tydeligvis bare en god sak for et Høyre i opposisjon. Fra 1965 til våren 1971 satt Høyre i regjering. Frem til interpellasjonene høsten 1971 forholdt partiet seg passivt i saker som vedrørte personvern."

Kjartan Soltvedt, Folkeregistre og personnummersystemer i Norge fra 1905 til 2001, side 178.

Programsekretariatet sa...

gerimund knudsen:
"Flott å lesa at Høgre "mener det er gode grunner for å avstå fra å ta direktivet inn i Norsk rett", men ei slik haldning har lite verdi om den ikkje endar i programmet."

Høyre har allerede sterke formuleringer i prinsipprogrammet som ble vedtatt i fjor: blant annet om å grunnlovsfeste personvernet. Sterkere kan det ikke sies.

Så deler vi åpenbart skepsis mot datalagringsdirektivet, det er bra. Den utfordringen er dessverre ikke minst en konsekvens av at vi ikke er EU-medlem og kan jobbe fra innsiden av systemet mot slike forslag. Hva synes du om EU-medlemskap verseus som nå: EØS-medlemskap som setter oss på gangen uten mulighet for å delta i beslutninger.