torsdag 15. januar 2009

Heldagsskole

Igjen er det kommet forslag om innføring av heldagsskolen. SFO skal bli gratis og slås sammen med resten av skolen. "Denne reegjeringen bruker mye ressurser på å holde foreldrene vekk fra ungene sine", er en av reaksjonene jeg har hørt.

En ting er å legge til rette for at kvinner skal kunne delta i arbeidsliv på lik linje med menn. Men hvorfor er det ugreit at noen foreldre ønsker og velger å være hjemme med egne barn?

7 kommentarer:

Daniel Torkildsen sa...

Jeg er nok mot heldagsskole forløpig. I stedet for å svi av penger på å utvide antall skoletimer, så burde Høyre fokusere på å bruke de skoletimene vi har i dag på en bedre måte. Det er uakseptabelt at 1 av 5 timer går bort til bråk og uro, og jeg tror vi har et stort potensiale av å utnytte dagens skoletimer på en bedre måte. Dersom hensikten med heldagsskole er at folk skal gjøre leksene sine, så burde man heller foreslå tilbud om leksehjelp til alle + at læreren burde følge opp lekser på en bedre måte, med bedre tilbakemelding.

Programsekretariatet sa...

Daniel:
Svaret ditt er i grunnen helt på linje med det Ine Marie Eriksen Søreide også svarte - som reaksjone fra Høyre på forslaget.

Nyland sa...

Jeg liker ikke tanken på en obligatorisk heldagsskolen. Desverre er det enkelte som tror at alt blir så meget bedre dersom staten overtar barna fra de er 1 år. Det er jo slik at dersom man velger å være hjemme med barna frem til skolepliktig alder, så "hemmer man barnets utvikling". Barnas oppvekst er og forblir foreldrenes anvar

Programsekretariatet sa...

P i E:
"Barnas oppvekst er og forblir foreldrenes anvar"

Enig.

Anonym sa...

Merk at at skolene er åpne 12-13 timer i døgnet har vært og er en av utdanningsminister Arne Duncans viktigste mål.

Anonym sa...

It's great to be great , but it's greater to be human.


--------------
Sofia University of St. Kliment Ohridski

Anonym sa...

There is no royal road to learning.

-----------------------------------