mandag 19. januar 2009

Gen og bioteknologi

Dette er et område det stadig er debatt om i Høyre. På den ene siden liberale holdninger til teknologisk utvikling, på den andre siden verdikonservatisme. Programkomiteen har mottatt et forslag ifm høring på utkast til stortingsvalgprogram som lyder:
Si nei til forskning og manipulering av gener. Vitenskaplig arbeid med arvesystemer må være under etisk kontroll.
Synspunkter?

2 kommentarer:

Lisabeth sa...

Bra blogg. Synes det var litt vanskelig å skjønne hva akkurat dette forslaget var ment å bety. Å si nei til forskning på gener generelt er naturligvis absurd, og at sånn forskning som all annen må være under etisk kontroll sier seg selv.
Selv er jeg i utgangspunktet veldig positiv til denne forskningen og synes det er for mye moralsk panikk på dette området. Ikke minst i Norge. Ja til stamcelleforskning !

Programsekretariatet sa...

Lisabeth:
Takk for det.

Når det gjelder det konkrete forslaget så er det knyttet opp mot følgende fomuleringer i utkastet til stortingsvalprogram som nå er på høring:

"Utviklingen stiller oss overfor nye etiske dilemmaer. Gen- og bioteknologi berører spørsmål om livets begynnelse, det enkelte menneskets egenverd og diskriminering. For Høyre er det etikken som skal sette grenser for teknologien. Derfor vil Høyre styrke de etiske grensene og ”føre var”-prinsippet i bioteknologiloven."