tirsdag 20. januar 2009

Gratis åpningstider i barnehagen

Neida, spøk til side. I utkastet til nytt stortingsvalgprogram står det ingen ting om gratis barnehage. Men det er omtale både av barnehager og ikke minst forskjellige omsorgs- og stønadsordninger for å gjøre det økonomisk *lettere* å få barn. Det er imidlertid kommet inn et forslag som vel nesten også kunne vært plassert i kapitelet om modernisering av offentlig sektor:
Føre en politikk som gir rom for å tilpasse barnehagenes åpningstider i takt med endringer i folks behov.
Hva synes du om det?

7 kommentarer:

Nyland sa...

Jeg støtter forslaget.
Kommunale tjenester bør i enda større grad tilpasses innbyggernes behov. I Enebakk jobber mer enn 70% utenfor kommunen. Når administrasjonen i kommunen stenger 1530 sier det seg selv at man må ta seg tidlig fri fra jobben for kjøre "hjem" til kommunen hver gang man har behov for å møte noen i administrasjonen. Barnehagene stenger også for tidlig sett i sammenheng med utfordringene med å dagpendle hjem fra Oslo i kaostrafikken.

Programsekretariatet sa...

PiE:
Det er et godt poeng - enig i det. Jeg lurer imidlertid på om vi kan *anse* det ivaretatt med formuleringen på linje 1316: "offentlige publikumskontorer skal ha åpningstider som er bedre tilrettelagt for folks hverdag"?

Nyland sa...

Støtter en tekten på linje 1316 og den anser jeg som dekkende

Programsekretariatet sa...

PiE:
OK - takk.

Anonym sa...

Forslaget støttes helt klart. Her i Fredrikstad har vi noen barnehager som er døgnåpne, men disse er ikke like tilgjengelig for alle regioner, det bør de bli.

I et samfunn hvor så mange jobber turnus, så mange er eneforsørgere og trenger fleksibilitet i forhold til barnepass, så syns jeg det er utrolig at dette ikke har vært fokus på. Etter min mening burde vi ha gått den veien, istedet for tanken om full barnehagedekning (full barnehagedekning kunne vi forlengst hatt om vi hadde videreført kontantstøtten slik den var tenkt).

Det er ikke snakk om at barna skal bo i barnehagen, men at barnehagen skal dekke de behov som familiene faktisk har. Eneforsørgere må slippe å si opp jobbene sine fordi barnehagene ikke følger jobbsyklusen. Det er ikke alle som har anledning til å fri til venner og familie når de skal på jobb en kveld eller en natt.

Dette er et godt tiltak for å beholde kvinner ute i jobb, og spesielt i omsorgsyrker hvor frafallet er stort. Jeg kjenner mer som en som sier opp turnusjobbing og søker seg over i administrativt jobber fordi barnehagetilbudet er så dårlig.

Programsekretariatet sa...

sissel:
Noterer støtte og argumentene. Kan forøvrig også opplyse om at flertallet i programkomiteen går inn for å videreføre kontantstøtten.

Anonym sa...

Utvidet åpningstid i barnehagen er et bra forslag som mange småbarnsforelde vil støtte. Arbeider ikke 1/3 av arbeidsstokken utenom normal arbeidstid? Hvorfor skal offentlige tjenester være forbeholdt dem med "vanlig" dag jobb? Jeg arbeider H24 turnus. Kona er hjemme i fødselspermisjon. Når hun skal ut i arbeidslivet kan hun kun søke på 08-16 jobber, da barnehagene stenger kl 16:30.

Når det gjelder kommunale tjenester vil en skikkelig nettportal løse mange problemer, men denne løsningen varierer alt for mye fra kommune til kommune.

Forøvrig er det bra at kontantstøtten videreføres. Det gir valgfrihet.