torsdag 15. januar 2009

Hørselshemmede

Det har kommet et forslag til stortingsvalgprogrammet knyttet til rettigheter for hørselshemmede:
- Sikre at foreldre av hørselshemmede barn får god og nyansert informasjon ved landets høresentraler.
- Utvide foreldre av hørselshemmede barns rett til tegnspråkopplæring samt utvide tilbudet til øvrige familiemedlemmer og nettverk.
Problemstillingen er utvilsomt viktig. Bør dette omtales i programmet eller blir dette likevel i kategorien *for spesifikt*?

Det er mange andre som også kan fremme tilsvarende forslag på sine områder. Programkomiteen har tatt mål av seg til å lage et program som gjelder for alle områder, samtidig har komiteen vært bevisst på nettopp å ikke gå i for mye detaljer.

Ingen kommentarer: