fredag 23. januar 2009

Island EU og Norden

Finanskrisen på Island har bidratt til å öke interessen for islandsk medlemskap i EU. Eller som noen påpeker - önske om å erstatte den islandske krone med euro.

Uansett, så snakkes det om konsekvensene for EÖS dersom Island blir EU-medlem. Jeg lurer også på hva vil skje med det formaliserte nordiske samrbeidet - Nordisk Råd. Vil det lenger ha en misjon, er det lenger noe poeng i å bruke penger på det nordiske samarbeidet?

Ingen kommentarer: