fredag 16. januar 2009

Ja eller nei til trafikkovervåkning?

I utkastet til stortingsvalgprogram foreslår programkomiteen å redusere overvåkningen i samferdselssektoren. Dette punktet er knyttet opp mot personvernstiltak.

Det er nå kommet et høringsforslag som går i motsatt retning og som lyder:
Punktet om å redusere overvåkningen i samferdselssektoren strykes. Begrunnelse; overvåkningen bidrar til å redusere farten og begrense antall ulykker som Høyre ser på som positivt.
Hva synes du er viktig/riktig?

15 kommentarer:

Nyland sa...

Etter å ha vært milimeter fra en alt for tidlig død i trafikken så er jeg for mer overvåking av trafikken, hyppigere kontroller og strengere straffer slik at trafikken blir tryggere.
mvh
John-Arne

Programsekretariatet sa...

P i E:
Har ingen problemer med å være enig i behov for kontroller og straffer - og egentlig også bedre veier.

Når det gjelder overvåkingen i dag, er det først og fremst snakk om den videoovervåkingen som skjer ved passering av bom-statsjoner. Der er det sjelden farten som er poenget, ettersom fartsgrensen jo er lavere og man er nødt til å bremse ned de fleste stedene.

Poenget med motstand mot den overvåking, henger sammen med at politi og andre myndigheter har bedt om innsyn i disse trafikkdataene for å bruke det til etterforskning i annen sammenheng - som ikke har noe som helst å gjøre med fart eller trafikksikkerhet.

Synes du at den overvåkingen er grei?

Nyland sa...

Jeg har egentlig ingen problemer med overvåking jeg. Det jeg gjør står jeg for, jeg har ingenting å skjule. Bedre utnyttelse av teknologien kan oppklare flere lovbrudd som på sikt vil sansynligvis føre til færre lovbrudd (sansynligheten for å bli tatt blir større).
Og jeg har lest boken "1984" + at jeg har sangen "1984" med Tina T
:-D

Programsekretariatet sa...

P i E:
jeg er nok mer på linje med det bl.a. personvernkommisjonen beskriver i sin rapport (NOU 2009:1)"Normativ analyse av personvern har tradisjonelt fokusert på spørsmålene om hvor vi skal trekke grensen for myndighetenes og andre borgeres legitime innblanding i folks private liv og hva slags informasjon borgere av et samfunn er pliktige å gi til hvem. Det er min suverene rett som individ å være anonym.

Det farligste argumnetet som bidrar til å svekker personvernet, er etter min mening det du bruker: "jeg har ikke gjort noe galt, derfor er det greit at jeg blir overvåket". Nei, det er ikke greit i det hele tatt."

Nyland sa...

"Det er min suverene rett som individ å være anonym" Skeptisk.
Her er vi tydeligvis uenig når det gjelder personvernet og det er helt greit. Jeg er for mer overvåking !
- case closed - fra min side

Programsekretariatet sa...

PiE:
Ja vi er uenige. Og ja det er greit :-)

Anonym sa...

Dersom vi hadde godtatt samme sikkerhetsregime i veitrafikken i flytrafikken ville 70 % av ulykkene vært unngått.

Men jeg er overvåkning av gjennomsnittsfart (krever at alle blir registrert) og jeg er mot bruk av overvåkningsdata til andre formål.

Styrk Datatilsynet!

Anonym sa...

Nei det er ikke greit at dere er uenige, programsekretariat og politikk i enebakk.

Man kan fortsette å være uenige hvis begge synes en selv har det beste argumentet, men politikk i enebakk har ikke gitt noen motargumenter mot programsekretariatets innvending. Når du vil overvåke meg får du søren meg ta å begrunne det skikkelig.

Nyland sa...

S: Det er veldig enkelt. Mer overvåkning vil føre til:
- enklere å oppklare forbrytelser (men ikke alle)
- færre forbrytelser pga større fare for å bli tatt
(men ikke ned til null)
- tryggere samfunn
(men fortsatt kriminalitet)

Programsekretariatet sa...

Konrad:
Jeg ser poenget ditt. Utfordringen er imidlertid at man ønsker å bruke denne trafikkdata til andre ting enn ren trafikk (hastighet)overvåkning. Det er bakgrunnen for programkomiteens forslag om å reudsere overvåkingen.

Anonym sa...

Problemet er at formuleringen i programutkastet har fått en alt for generell form. Noe overvåking, bla av trafikknutepunkter, er nok nødvendig.

Mange liker det ikke, men fotobokser redder liv. I følge Trafikkøkonomisk institutt reduserer automatisk trafikkontroll personskadeulykker med 17%. Ved gjennomsnittsmåling vil reduksjonen kunne bli 33%.

Budskapet om personvern er etter min mening allikevel godt ivaretatt i linje 1244:
"Legge til grunn en restrektiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon"

Anonym sa...

Støtter meg til Satatilsynets uttalelse i saken om gjennomsnittsfartmålere, der det påpekes at dette går over grensen for overvåking.
Skal man få en nedgang i trafikkulykker er det langt flere tiltak som er like effektive, først og fremst utbygging av bedre veger. Jeg mener dette er et langt viktigere poeng enn overvåking, siden det samtidig gir fordeler næringspolitisk sett.

Programsekretariatet sa...

OHS.
Enig med deg at flere og bedre veier er et riktigere virkemiddel mht trafikksikkerhet.

Aftenposten har forøvrig en interessant artikkel i dag (finner den ikke på nett) om nettopp trafikkovervåking for å redusere farten - og det vises samtidig til mulighet for å koble trafikkdatainformasjon til annen *etterforskning*.

Anonym sa...

Jeg ser i dagens artikkel i Aftenposten at all registrering av kjøretøy/fører skal slettes med unntak av de som bryter fartsgrensen. Det er viktig at overskuddsinformasjonen ikke blir misbrukt.

Ellers vil jeg understreke at jeg er helt enig i at utbedring av stamveiene, spesielt til 4-felts motorveier, er det beste tiltaket for å redusere de alvorlige ulykkene. Det er bare å se på erfaringene med de nye motorveiene i Østfold og Vestfold. Her kunne programformuleringene være enda mer konkrete.

Programsekretariatet sa...

arve edvardsen:
"Jeg ser i dagens artikkel i Aftenposten at all registrering av kjøretøy/fører skal slettes med unntak av de som bryter fartsgrensen. Det er viktig at overskuddsinformasjonen ikke blir misbrukt."

Er veldig veldig enig med deg i poenget ditt mht overskuddsinformasjon!