tirsdag 13. januar 2009

Maksgrense også for dokumentavgiften?

Regjeringen har stor glede av å innføre maksgrense for barnehagesatser. Det skal helst ikke koste noe for å oppholde seg i en barnehage. Hva da med å oppholde seg i egen bolig - bør ikke det også være så billig som mulig?

Om ikke det er begrunnelsen for forslaget, så har i allefall programkomiteen mottatt et helt konkret forslag når det gjelder dokumentavgiften:
Sette et maksbeløp for dokumentavgiften på 15 000,-.
I budsjettet for 2008 var dokumentavgiften beregnet å utgjør nesten 6 milliarder kroner. Nå reduseres nok det beløpet som følge av fallende boligpriser, men det er likevel snakk om noen milliarder som må salderes dersom dette forslaget skal gå gjennom. Hva synes du om forslaget? Og dersom du må prioritere - er dette viktigere enn lavere skatt på vanlig inntekt, fjerning av arveavgift og formuesskatt?

6 kommentarer:

Unknown sa...

Programutkastets tiltakspunkter har et forbedringspotensial. Jeg skulle ønske at man kunne erstatte ordene "styrke", "sikre", "arbeide for" osv med mer konkrete formuleringer.

Derfor er dette forslaget interessant, dersom det vises til reell inndekning. Det kan også være grunn til å se nærmere på den urimelige forskjellsbehandlingen mellom omsetning av eiendom/eierseksjoner og andelsleiligheter. Dokumentavgiften har for lengst blitt en ren fiskal avgift og har ikke lenger noe direkte relevans til eiendomsregisterets kostnader.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Absolutter er lett å forholde seg til, enig i det. og jeg synes også det hadde vært fint om vi kunne ha mer av det. Men hvor langt kommer man da i forhandlinger/hvor mange løfter klarer man da virkelig å gjennomføre? Spesielt premissen du legger i neste avsnitt "dersom det vises til reell inndekning".

Forøvrig er jeg enig med deg i det du skriver om dokumentavgiften.

Unknown sa...

Vel. Det har noe med kommunikasjon ut mot velgerne å gjøre. Høyre fremstår kanskje for mange som i overkant "ordentlig", endog noe farveløst. Mulig at partiet derfor kunne ha tjent på å være enda klarere i budskapene.

Konkrete formuleringer i et valgprogram er uansett ikke til hinder for kompromisser og forhandlinger. Programmet skal vise velgerne hva Høyre ville ha gjort i en drømmesituasjon med rent flertall.

For å skape troverdighet i forhold til gjennomføringsevne burde alle utgiftsøkende punkter i programmet veies opp med innsparingsforslag.

Anonym sa...

En endring av reglene om dokumentavgift vil gi en tilfeldig fordel for de som er eiere av selveierbolig akkurat nå. Prisen på boliger vil stige med 2,5% -15000kr.

Vi slipper tross alt 28% skatt på fortjenesten ved salg av denne boligen..

Programsekretariatet sa...

anonym:
Vet ikke helt om jeg skjønner poenget ditt. mens man i dag må betale dokumentavgift så slipper man det for borettslagsleiligheter. Så blir forslaget å redusere avgiften for selveiereleiligheter og da blir det plutselig en fordel. Mens boretslagsleilighetene fortsatt er fritatt for avgiften (med mindre det innføres der også).

Egentlig bør denne avgiften være like (hvis den skal eksistere) for alle typer leiligheter. Det er kanskje det du mener?

Anonym sa...

Avgifter som dokumentavgift og omregistreringsavgift bør være av en størrelse at den finansierer det arbeidet det offentlige må gjøre ved slike transaksjoner. Slik som det er nå, fremstår disse avgiftene som en ren inntektsskatt og vanlige folk vet jo ikke hvor mye staten tar inn på slike avgifter.

Dersom slike avgifter ikke kan reduseres pga manglende inndekning bør man heller se på skattesystemet i sin helhet, og ta disse pengene inn over selvangivelsen.