mandag 4. mai 2009

Høyres nye bistandspolitikk

Det har vært litt (sjelden) oppmerksomhet om bistandspolitikk etter KrFs landsmøte. Der var forøvrig interessant å registrere at det er viktig å øke bistanden målt i BNP. Kvantitet er visst viktig (mens i spørsmålet om heldagsskole er kvalitet viktig). Regjeringen er forøvrig ikke (lenger) så opptatt av å måle innsats mot BNP.

Nok om det. I innstillingen til Høyres nye stortingsvalgprogram står blant annet følgende - om bistand:
Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden.
Kvalitet og resultater skal telle.

Ingen kommentarer: