torsdag 30. april 2009

Aviser, pris og pressestøtte

Nettavisen har laget en oversikt over hva avisene egentlig koster. Mon tro om de ikke burde tatt med pressestøtten i dette regnestykket? Og hvorfor gjør de ikke tilsvarende regnestykke for nett-avisene?

I innstillingen til Høyre nye stortingsvalgprogram, er det forslag om pressestøtten:
Høyre vil legge om og redusere pressestøtten.
Kanskje relevant å tenke på i denne sammenheng?

Ingen kommentarer: