onsdag 29. april 2009

Bassengene skulle fylles...

Problemet er jo at det ikke er blitt flere svømmehaller. Det er også problem med etterslep generelt når det gjelder bygging av idrettsanlegg. Derfor står det i innstilling til Høyres neste stortingsvalgprogram at Høyre vil ta igjen etterslepet på idrettsanlegg. Deretter kan svømmehaller og idrettshaller fylles.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er det så å forstå at Høyre mener at dette er et offentlig ansvar?

Programsekretariatet sa...

anonym:
I programteksten står følgende (før kulepunktene):

"Organisert idrett og fysisk aktivitet er et stort og viktig fellesskap i samfunnet. I tillegg til det bidraget idretten gir til folkehelsen, er den også en arena for å skape likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Høyre mener at det offentlige skal bære hovedansvaret for investering i baner og anlegg som sikrer breddeidretten og tilbudet til barn og unge"