torsdag 14. mai 2009

Norge får ros i amerikansk presse

Norge får ros i Int. Herald Tribune for sunn økonomisk politikk. Dette har flere medier fanget opp.

Finansminsteren tar vel imot rosen - for en politikk SV har vært imot. I artikkelen roses Norge for pensjonsfondet, handlingsregelen og økt aksjeandel. I Stortinget har SV stort sett stemt nei til oljeaktivitet, de gikk imot handlingsregelen og var også inntil SV kom i regjering mot at pensjonsfondet skulle øke sin aksjeandel. Rosen knytter seg forøvirg ikke til krisehåndtering rundt den økende arbeidsledighet. Det er hyggelig at finansminsteren får ros, men den knytter seg altså i hovedsak til politikk SV tradisjonelt har vært imot.

Det er ikke lenge siden vi kunne lese at SV-velgere nå er for NATO og ikke i mot. Betyr aksept av dagens ros at SV også er i ferd med å skrape egen økonomisk politikk? Intet er jo bedre.

Ingen kommentarer: