torsdag 14. mai 2009

Smalhans for private barnehager

Høyres vil ha mangfold og valgfrihet, også for foreldre når det gjelder valg av barnepassløsninger i kombinasjon med arbeids- og familieliv. I det nye stortingsvalgprogrammet står det nå blant annet:
Høyre vil derfor føre en politikk som styrker familiene og gir dem størst mulig frihet til selv å bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Offentlige ordninger skal ikke utformes for å påtvinge familier bestemte løsninger, men tvert imot sikre størst mulig valgfrihet.

Barnehager er et viktig bidrag for å sikre valgfriheten for foreldrene. Høyre mener det må føres en politikk som styrker kvaliteten på barnehagetilbudet og som gir et mer mangfoldig og fleksibelt tilbud.

Høyre vil:
- lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager gjennom kommunal stykkprisfinansiering.
- stimulere til økt privat barnehagebygging ved å fjerne maksprisordningen.
Den rødgrønne regjeringen vil det motsatte. Derfor går neste uke nesten 2000 private barnehager til streik i protest mot regjeringens forskjellsbehandling mellom offentlige og private barnehager. Det er ikke vanskelig å forstå dem.

1 kommentar:

Anonym sa...

hvorfor ikke:)