tirsdag 12. mai 2009

Snyter Aftenposten kundene sine?

Dette er en post helt på siden av program og politikk.

En av landets største lokalaviser Aftenposten Aften sliter med opplag. Om det bare er fordi produktet blir dårligere eller at flere rett og slett velger å lese nyheter på nett, vet jeg ikke. Men de sliter. Det har blant annet ført til at de siden denne våren dropper utgivelse mandag og fredag. Mao avisen kommer 3 ettermiddager i uken i stedet for 5. Greit nok.

I går kom imidlertid faktura for abonnement for neste halvår. Og hva står der: "Ditt abonnement:...+ Aften mandag-fredag.

Kundene faktureres altså for et produkt som ikke kommer. Er det sært av meg å bli *forundret*?

3 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

Kundene faktureres altså for et produkt som ikke kommer. Er det sært av meg å bli *forundret*?

Ja, egentlig er det litt sært. Fordi du som medlem i Høyre sannsynligvis bekjenner deg til at markedet skal fastsette priser. Og betingelsene er ganske greie:

"Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Aftenposten forbeholder seg når som helst retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Aftenpostens forskjellige utgaver senest 14 dager før iverksettelse, eller i brev til den enkelte abonnent dersom prisøkningen er større enn 10%. De nye prisene gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris."

Og en reduksjon av utgivelser kan nok ansees som en prisøkning. Alternativet hadde vært å beholde utgivelser, men økt prisen vesentlig.

Så du har nok bare fått deg en leksjon i markedsliberalisme. :-)

Ditt mottrekk er jo å si opp abb.

Programsekretariatet sa...

vox:
Har ingenting i mot markedsmekanismer, tvert i mot. Det betyr kjøp og salg av et produkt.

I dette tilfelle fakturerer de for et produkt som de likevel ikke har tenkt til å levere. Det hadde vært mye mer realt at de beholdt samme pris som før, men erkjente at produktet er blitt ennå dårligere - dvs er blitt mindre.

De kunne jo like godt å funnet på å gi ut avisen 1 dag i uka og fakturere for 5 dager. Tror ikke mange ville oppfattet det bare som "økning av prisen" :-)

Mottrekket er i ferd med å bli effektuert:-)

Knut Johannessen sa...

Jeg er enig i at det er klønete at ikke fakturaen er rettet, men på nettsidene er betingelsene oppdatert, ser jeg.