fredag 7. september 2007

Trygge lokalsamfunn

Politiet har 400-500 tomme politiuniformer hengende rundt på landets politistasjoner. Høyre krever at de tas i bruk, og at de ledige politistillingene fylles. Skal vi skape trygge lokalsamfunn må vi ha nok synlig politi som kan forebygge og løse kriminalitet. Folk skal og må ha tillit til at politiet griper kontant inn når kriminalitet begås.

I Oslo har Høyre foreslått å få kommunalt politi,fordi da kan man prioritere økt midler til politiet - siden regjeringen ikke gjør det.

Hva tror du om det, kommunalisering av politiet?

6 kommentarer:

Anonym sa...

På stående for: God hensikt, dårlig virkemiddel. F.eks. vil man møte problemer med tanke på begrensninger på det kommunale politiets jurisdiksjon. Hva om noen stikker av til nabokommunen etc?

Programsekretariatet sa...

ingeniør:
det største poenget med forslaget er knyttet til frustrasjonene over at regjeringen kutter i politibudsjettet slik at mange stillinger blir stående ubesatt. Det hjelper ikke med mange og strenge lover dersom det ikke er noen til å håndheve dem.

Justisministeren lover hele tiden at han skal se på ting. Det gjør han helt sikkert, men det hjelper så lite når han ikke GJØR noe. sukk.

Anonym sa...

Politiet var opprinnelig kommunalt - helt til Høyre tok initiativet til å opprette et statlig politivesen i 1927. (Gjennomført med politiloven av 1936)

I likhet med "samme ingeniør" har jeg betenkeligheter med et kommunalt politi ved siden av det statlige. Da snakker jeg om kommunale politibetjenter med helt eller delvis politimyndighet.
Uklarheter og mulige konflikter innenfor ansvar, jurisdiksjon og taktisk koordinering burde være tilstrekkelig til å legge denne ballen død.

Noe bedre forlag er kommunale vektere hvor publikum klart kan se forskjellen mellom disse og politiet.

Kampen mot kriminalitet og ordensforstyrrelser bør primært koordineres av samme offentlige etat.

Det går dessverre ikke hundrevis av ferdigutdannede politifolk på ledighetstrygd og venter på jobb.
Det er enkelte politikere som tros at bare man får penger så kan man fylle opp de ubesatte stillingene.

En mer realistisk vei å gå er etter min mening å se nærmere på fordelingen av politiressursene.
Oslo er klart underbemannet hvis man ser forholdet antall innbyggere pr politimann. Dette kan Jd gjøre noe med. I tillegg bør den tidlige pensjonsaldersgrensen for tjenestemenn (57 år) revurderes.

Programsekretariatet sa...

jurist:
morsomt poeng mht historien:-)

Gode poenger forøvrig. NÅ kommer faktisk oslo til å opprette kommunale vektere - dvs det er vel nettopp vedtatt.

Er veldig enig mht ressursbruken, samtidig er det åpnebart nødvendig å se på rekruttering/nyutdannelse.

Anonym sa...

Det må utdannes flere politifolk enn i dag.Det trengs politifolk ikke bare i Oslo.derfor kan det være fornuftig å starte utdannelse feks ved en høgskole utenfor Oslo. Hva med Sogndal? Høyre trenger et løft i dette området. ellershar alla regjeringer sulteforet politiet med midler i årevis. såkalt økning av bevilgningene har gått til husleie og strøm. det har blitt alt for lite til politiarbeidet og til lønninger.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Ja det trengs å utdanne flere politifolk, oversender forslaget ditt til justisfraksjonen.

Problemet med denne regjeringen er at den i realiteten har kuttet i politibudsjettet. Det har aldri vært så mange ledige politistillinger som nå. Til tross for både økt oljeinntekter og skatteinntekter til staten, og stadige løfter fra justistministeren. sukk.