fredag 15. august 2008

LO støtte til Høyre - veifond

Litt frisk overskrift kanskje, men i dag kan flere nyhetskanaler fortelle at LO nå krever et veifond på minst 50milliarder kroner. Erna Solberg lanserte allerede i fjor ideen om opprettelse av et veifond/samferdselsfond. Riktignok på *bare* 20 milliarder kroner. Poenget er å ha et fond som blant annet gir avkastning som kan brukes til kontinuerlig vedlikehold og utbygging.

For dem som måtte være urolig: Ja - Høyre er også opptatt av kollektivtrafikken. Men altså nå veifond.

Dette er et relevant tema i arbeidet med nytt stortingsvalgprogram. Å kappes om hvor stort et fond skal være, er neppe det viktigste. Spørsmålet er imidlertid om dette bør inn som et av handligspunktene i programmet: Opprettelse av et veifond. Hva synes du?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja takk til ett vedlikeholdsfond. Vedlikeholdsfondet bør inneholdet nok midler til å dekke det løpende vedlikeholdet på alle statens eiendeler.

Fondet bør være lovfestet, og det må være krav om avsetninger til vedlikeholdsfondet hver gang staten investerer. Dette bør også gjelde kommuner.

Det er alltid morsommere å bygge nytt enn å vedlikeholde noe som enda ikke har gått i stykker. At det blir etterslep på vedlikehold er derfor ikke så rart. Etter min mening kan man kalle dette en "demokratisvikt". Og på samme måte som man regulerer samfunnet for å unngå motvirke markedssvikt, bør man også motvirke denne demokratisvikten:)

Programsekretariatet sa...

anonym:
"Det er alltid morsommere å bygge nytt enn å vedlikeholde noe som enda ikke har gått i stykker." Er helt enig med deg i det punktet, noe som også underbygger poenget med et eget fond som sikrer midler til vedlikehold.

Noterer øvrige synspunkter.