onsdag 27. august 2008

Ryggraden i næringslivet

Små- og mellomstore bedrifter utgjør en solid overvekt av virksomheter i Norge, og sysselsetter et stort antall arbeidstakere. Programkomiteen har fått innspill som blant annet lyder:
Vi vil at det skal prioriteres å utforme en praktisk politikk for å utvikle rammevilkårene for grundere, småbedrifter og selvstendig næringsdrivende som produktive enheter i samfunnet. Dette må være en vesentlig og synlig del av en politikk som er tuftet på et konservativt verdisyn.
Synspunkter?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er jeg enig.

Høyre må gå inn for å fjerne formueskatten.
Det vil gjøre det vesentlig enklere for små og mellomstore bedrifter samt grundere.

Partiet burde også gå inn for å legge ned innovasjon Norge, som er en insutisjon som forfordeler kapital til virksomheter som fremstår som "politisk korrekte"

Mengden kapital er en ressurs i samfunnet som er begrenset av mengden sparing.

http://en.wikipedia.org/wiki/Loanable_funds_market

Når staten går inn og forfordeler enkelte virksomheter gjennom drifting av banker som Innovasjon Norge. Betyr det bare at lån blir dyrere for alle andre potensielle lånekunder. I realiteten betyr dette at for hver person Innovasjon Norge skriver ut et lån til finnes det en annen lånetager som ikke får lån til sitt prosjekt, hvilket han ville dersom tildelingen av lån ble avgjort av det frie markedet alene.

Programsekretariatet sa...

aksel fridstrøm:
I det kommende programmet vil det ganske sikkert bli formulering om formuesskatten. Akkurat nå er det usiikker om det blir "reduksjon" eller fjerning - ila perioden. vi får se. En av begrunnelsene er som du sier, knyttet til næringsvirksomhet/SMBer.

Når det gjelder innovasjonNorge og virkemiddelapparatet skal jeg ta med det poenget videre. Programkomiteen har sett endel på forenkling....

Anonym sa...

Gå inn for fjerning av arbeidsgiveravgiften.

1) Helt ulogisk at en person som driver som snekker i enkeltmannsforetak skal slippe billigere enn naboen som har 2-3 ansatte i et AS.

2) Det ville styrke norges konkurrasekraft i utlandet

3) Mindre byråkrati og enklere å drive norske bedrifterUlempen er at et distriktspolitisk virkemiddel faller bort (arbeidsg.avg er nå differensiert geografisk).

Programsekretariatet sa...

anonym:
Noterer forslagene, takk.

Anonym sa...

Høyre må få med at vi må redusere skjemaveldet for næringslivet. Et slikt skjemavelde tynger næringslivet, mens det holder liv i noen statsansatte som skal sitte å "flytte papirer". Med Høyre i regjering må det bli enklere å skape verdier/arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Programsekretariatet sa...

dag-egil bull sletholt:
Kan glede deg tror jeg, med å bekrefte at "forenkling og avbyråkratisering" er punkter som Programkomiteen har vært tydelig på. Det skal inn i programmet.

Antar du også har registert stortingsrep Torbjør Hansens engasjement i saken?