fredag 22. august 2008

Bør noen skatter/avgifter opp?

Vi fortsetter litt med skatt og avgiftsdebatten med litt mer utdrag fra debattheftet som ble sendt ut i går. "Det er en løpende diskusjon i Høyre om vi kan/bør øke skatter/avgifter på noen målrettede samfunnsområder, mot tilsvarende reduksjoner i skatter og avgifter på andre av våre prioriterte områder.

Hvis du kunne få gjennomført skattereduksjoner på dine prioriterte områder (ifr meningsmåligen på siden her), kunne du da tenke deg økte skatter/avgifter på noen av de følgende områdene?
a. Miljøavgifter for næringslivet.
b. Miljøavgifter for private husholdninger.
c. Økte alkoholavgifter.
d. Økte tobakksavgifter.
e. Økt matmoms (er i dag 14% mot 25% generelt).
f. Økte avgifter på bilbruk."

5 kommentarer:

Knut Johannessen sa...

Når tar Høyre til fornuften og foreslår flat skatt? Da kan vi kanskje unngå noen av de kjedsommelige debattene hvert valgår.

Det finnes en finsk rapport som kan være interessant lesning.

Anonym sa...

Skattene må brukes for å styre adferden i miljøvennlig retning. Dette gjelder både for bedrifter og privatpersoner.

Anonym sa...

Foruten å støtte Vox' forslag om flat skatt kan det være fornuftig å øremerke avgifter i større grad. Det er mulig at det er budsjettekniske grunner til å la alle skatter og avtifter gå inn i det "sorte hullet" (dvs statskassen). Likevel er det er pedagogiske og demokratiske grunner til at det kan være fornuftig å la veiavgifter synliggjøres rett på veibudsjettet, miljøavgifter på kollektivbudsjettet, alkoholavgifter på helsebudsjettet, eller lignende. Dette innebærer selvsagt en større budsjettomleggning. En mulighet er å la skatter gå til det "sorte hullet", mens avgifter øremerkes bestemte formål.

Anonym sa...

Jeg ser at det er mange som mener at skattene bør beholdes på dagens nivå, og det gjør det også lettere å skrive det jeg har tenkt å si. Jeg tror de som har stemt utviser en sunn holdning, selv om det er en lang tradisjon i Høyre for å kreve skattelettelser samme hva slags situasjon landet er i. Problemet i dag er ikke at offentlig sektor bruker for mange penger, men at pengene blir brukt på en lite effektiv måte. Skatteøkninger kan også i noen sammenhenger bidra til å dreie forbruket fra privat luksusforbruk til velferd, som Victor Norman har påpekt tidligere. Høyre bør derfor kreve mer modernisering og bedre effektivtet i offentlig sektor. Vi kan godt kreve at noen enkeltavgifter fjernes, men det samlede skattetrykket bør ikke reduseres slik situasjonen er i dag, og hvis vi i Høyre skal ha råd til å styrke for eksempel veiutbygging og politiet.

La meg også benytte anledningen til å takke for flotte debatthefter i forbindelse med utformingen av nytt program. De har gjennomgående vært nyttige og tankevekkende. Det siste heftet om skatt er rett nok preget av en påfallende naiv tro på såkalt dynamisk skattlegging, men det skriver jeg av på kontoen for ungdommelig og ideologisk motivert engasjement. Dette skal jeg skrive et mer fullstendig brev om til programkomiteen.

med vennlig hilsen,
mangeårig medlem i Høyre

Programsekretariatet sa...

vox:
I debatthefte som nå er i sirkulasjon er det et lite avsnitt om flat skatt, og det er deler av partiet som diskuterer det. I det nye prinsipprogrammet ble det vedtatt "flatere skatt"; så gjenstår å se om vi i stortingsvalgprogrammet går hele veien.

halvorlig talt:
Noterer poenget, som i grunnen også nå ligger i det nye prinsipprogrammet.

ikke-økonomen:
Skulle man ta det forslaget helt ut, kommer man i konflikt med hensyn til lokal selvråderett. Dvs hvordan kommunene skal få lov til å forvalte sine budsjettmidler - til (kommunale veier), lokalt helsetilbud etc. Hva tenker du om det?


Viksfjord:
Takk for tilbakmelding, ser frem til utdypende kommentar som du lover :-).

Tror nok du har et poeng mht bedre bruk av pengene. Programkomiteen er opptatt av modernisering i offentlig sektor, og dette vil nok komme inn i programmet.