onsdag 6. august 2008

Friluftsliv og politikk

Programkomiteen har fått innspill knyttet til friluftsliv:
- Friluftslivets samfussmessige betydning.
- Friluftsliv som politikkområde.
- Friluftsliv som aktivitetsområde.
- Friluftsliv og regional og lokal forvaltning.
Veldig konkret dreier det seg om økning av enkelte poster i statsbudsjettet. Så kommer et konkret forslag om at ferdselsretten bør styrkes gjennom endring i Friluftsloven. Det er jo et forståelig forslag ettersom det handler om å legge til rette for å utøve en aktivitet.

Men altså: Skal staten bruke penger på "stimulerings- og motiveringsarbeid"? Hvor er skolen? Hvor er foreldrene? Har ikke de ansvar for å stimulere og motivere barna?

Hva tenker du om friluftsliv - knyttet til stortingsvalgprogrammet?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mange foreldre er heldigvis flinke til å ta med barna ut på tur. Men dessverre er det ikke alle som er det. Det er viktig at alle barn lærer om naturen og får en introduksjon til friluftslivet, slik at de blir trygge nok til å gjøre det på egen hånd. Slik kan den norske kulturen videreføres, i tillegg til at det er bra for kroppen!

Programsekretariatet sa...

inga:
Synes du har gode poenger.

Har du også forslag til hvordan dette bør formuleres i et stortingsvalgprogram i 1-3 setninger?