mandag 25. august 2008

Jord og skogbruk

Mens meningsmålingen om skatter og avgifter tikker og går, kaster vi blikket over på noe helt annet: Landbruk. Det er kommmet inn følgende konkrete forslag:
- Fjerne boplikten på alle typer landbrukseiendommer og avvikle konsesjonsloven for skogeiendommer.
- Revidere lov om motorisert ferdsel i utmark.
Hva synes du om dette; og er det noe som etter din mening mangler?

Ingen kommentarer: