onsdag 20. august 2008

Trafikksikkerhet - tiltak

Hva kan vi gjøre for å få tryggere veier? Noen forslag som programkomiteen har mottatt er veldig konkrete, kanskje i overkant detaljerte for et stortingsvalgprogram:
- Ungdom som kjører skade- og bøtefritt må få slippe årsavgift.
- Det må være mer synlig politi på veiene, og politi i sivile biler, som kan slå ned på aggresiv kjøring, slik som for liten avstand til forankjørende, farlige forbikjøringer, osv, og at straffene for slike grove overtredelser skjerpes. Hva med en minimumsbot på 30 000 kroner for å holde for liten avstand til forankjørende?
- Voksne bilførere som kjører skade- og bøtefritt må få redusert årsavgift, mens de som stadig blir tatt og som stadig forårsaker skader får sin årsavgift økt.
Hva synes du om dette? Har du eventuelt andre forslag - hvordan skal vi formulere det i programmet?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vi bør ha fokus på å redusere risikoen for alvorlige ulykker i trafikken. Som kjent er risiko produktet av sannsynlighet og konsekvens. Målet må være å redusere begge:

Sannsynlighet er knyttet til årsak. Her er fart, rus, førersvikt de viktigste. Veien har i denne sammenhengen mindre betydning. For å ta verstingene er antakelig usynlig politi det beste tiltaket. (Ikke skrivefeil, men alvorlig ment.) Dette vil øke oppdagelsesrisikoen og dermed kunne virke preventivt for denne gruppen.

Av konsekvensreduserende tiltak er midtdelere og utbygging av 4 felts motorvei det aller viktigste. I Sverige ble antall dødsulykker redusert med opp til 80 % på strekninger som fikk midtdeler og autovern.

Med andre ord; Selv om man sovner ved rattet og mister kontrollen vil trygge veier allikevel redde liv.

All statistikk viser at 4-felts motorveier er det mest effektive tiltaket for å redusere de alvorlige ulykkene. I tillegg har SINTEF påvist mindre utslipp bla pga bedre flyt spesielt for tungtrafikken.

Programsekretariatet sa...

arve:
Kortversjon: Bedre veier og mer politi. (?).

Men hvordan synes du vi skal formulere dette i programmet?

Anonym sa...

Ok- her er et forsøk.
(Det er viktig at programmet er konkret. Det snakkes for mye i norsk samferdselspolitikk.):

For å redusere antallet alvorlige ulykker vil Høyre prioritere oppgradering av stamveiene.

- E-6 sør for Trondhjem og hele e-18 skal på sikt ha en gjennomgående 4 felts motorveistandard.

- Øvrige stamveier med høy årsdøgntrafikk skal sikres med midtdelere og autovern.

Utbygging skal finansieres ved ....fond på .... milliarder kroner og gjennomføres som OPS-prosjekter.

Programsekretariatet sa...

arve:
takker!