tirsdag 5. august 2008

Nok en gang navn-farse?

Mulig litt på etterskudd, men igjen denne Statoil-Hydro-navndebatten. Er det virkelig en politisk oppgave å bestemme hva selskapet skal hete? Er det det som er *aktiv* næringspolitikk?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Staten må i utgangspunktet utøve eierrettighetene på en ryddig måte. Er man ikke fornøyd må man eventuelt skifte ut egne representanter i bedriftsforsamlingen (og indirekte i styret), ikke som statsråd å ta personlige telefonsamtaler til styreformannen.

Et nytt konsernnavn må nødvendigvis føre til vedtektsendringer. Dette innebærer at staten v/olje og energiministeren som majoritetseier uansett må ta stilling til dette forslaget på en generalsforsamling.

Mange velgere vil nok synes at det er tull å bruke 2 milliarder kroner på et slikt navneskifte. Med tanke på stortingsvalget neste år vil det derfor ikke være særlig overraskende hvis Terje Riis-Johansen setter foten ned.

Det er berettiget tvil om denne navnendringen i det hele tatt kan være lønnsom for selskapet og aksjonærene. StatiolHydro-navnet kan derfor utmerket godt leve videre, kanskje forkortet med "SH" ?

Anonym sa...

De må jo selvsagt, som eiere, ta stilling til navnet, men når det er sagt så bør vel neppe regjeringen bruke mye energi på dette. De har allerede vist hvor kompetente de er/var da de aksepterte navnet StatoilHydro, som verken er fugl eller fisk og i tillegg feil (riktig vil være Statoilhydro eller Statoil Hydro - altså ikke i et ord når det er skrevet som det står nå)

Hva barnet skal hete og grovarbeidet der bør de overlate til folk som vet hva de gjør.

Programsekretariatet sa...

gunnar og sissel:
Jeg er jo enig i at eierne må bestemme,og staten er en av eierne - men først og fremst ved ett departement.

Jeg er litt usikker på om regjeringen bør bruke mye krefter på dette; og har den egentlig kompetanse?

At det vil koste mye å skifte navn/logo er det neppe tvil om. Et argument for skifte som jeg synes er interessant, er knyttet til hva navnet skal gjenspeile. Olje vil fremover få mindre betydning mens gass vil få økt. Så er det også andre energikilder som er viktige - og som ikke minst hydro gjør bruk av. Burde det gjenspeiles i navnet mon tro?

Uansett - jeg håper dette ikke drar ut i tid, så vi ender med å få en stortingsvalgkamp *for/imot* et-eller-annet-navn:-)

Anonym sa...

Programsekretariatet kan ta det med ro. Det gikk ikke mange timene før Stoltenberg i NRK dag morges ga ganske sterke signaler som med all sannsynlighet vil avslutte hele denne debatten.

Programsekretariatet sa...

gunnar:
Jeg har registrert at Statsministeren har kastet seg inn i debatten. Tror likevel strek ikke er satt; men håper det skjer om ikke lenge :-)