tirsdag 26. august 2008

Skattefradrag for hjelp i hjemmet

Vi tar en post til om skatt: Høyres kvinneforum har foreslått at det bør gis skattefradrag for hjelp i hjemmet for eksempel vasking, barnepass, hjemmehjelp, snømåking og gressklipping. Sverige og Finland har en slik ordning med positive resultat når det gjelder:
- Reduksjon av svart arbeid, som gjør at flere kommer inn i arbeidsmarkedet med de rettighetene og den tryggheten det innebærer. I Sverige er det anslått skapt over 15 000 nye arbeidsplasser i bransjen i 2008. To av tre nyansatte kommer rett fra arbeidsledighet.
- Et skattefradrag vil gjøre det mulig for flere å kunne benytte seg av slike tjenester. De som kjøper tjenesten er hovedsakelig barnefamilier og personer mellom 30 og 49 år.
Venstresiden hevder at dette igjen blir en skattelette til ”de rike”. For Høyre må fordelene ved en slik ordning veies mot andre skatte- og avgiftsløfter Høyre skal prioritere.

Bør Høyre prioritere skattefradrag for hjelp i hjemmet?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Skattefradrag er en uting som bidrar til å byråkratisere hele likningsvesenet vårt.

Høyre bør prioritere å fjerne flest mulig skattefradrag og gi dette i generelle lettelser.

Det er et vesentlig mer rettferdig og oversiktlig skattesystem.

I tillegg bør det selvsagt effektiviserer og og gjøres nedbemanninger i den offentlige sektoren, samt at alle universelle velferdsordninger bør enten behovsprøves og eller fjernes.

Ved å legge ned fylkeskommunen, kutte i sykelønnsordningen, redusere arbeidsledighetstrygden, fjerne barnetrygden, kutte i landbruksubsider, fjerne alle næringssubsider, fjerne maksprisen på barnehager og kutte i overføringene, innføre flere egenandeler hos offentlige tjenesteytere, fjerne barnetrygden, stramme inn sosialhjelpsutbetalingene, selge alt offentlig eierskap på Oslo Børs, Reveresere AFP, legge ned innovasjon Norge, legge ned kommunalbanken og slå sammen flest mulig kommuner. Har vi muligheten til å gi minst gode 100 mrd i skattelettelser, samtidig som vi stimulerer til mer arbeid og verdiskapning ved å kutte i pengeoverføringer til folk som bare sitter hjemmme snyter på velferdsstaten hele dagen.

Programsekretariatet sa...

aksel fridstrøm:
KLart og tydelig råd. Langt på vei i tråd med det skauge-utvalget i sin tid mente: Innføre et solid bunnfradrag og avvikle alle særfradragene.

Det er en interessant tanke.

Knut Johannessen sa...

Dette var et dårlig forslag da det ble fremsatt og har ikke blitt bedre siden den gang. Selektive skattefradrag er en uting. Hvorfor er det bare den som kjøper tjenesten som skal få fradraget? Hva med avgrensinger? Hvorfor få fradrag for plen- og hekkeklipp, men ikke for å male huset?

Dette forslaget legger opp til for mye tro og tvil og byråkrati.

Dette bør definitivt ikke prioriteres!

Og forøvrig mener jeg at flat skatt er et bedre forslag :-) (Hørt den før?)

Programsekretariatet sa...

vox:
må vel innrømme at forslaget ikke fikk jublende applaus da det ble fremmet, men nå gjenstår å se hva som har modnet seg siden da.

Flat skatt: Jajamenn - hørt det før og regner med å høre det igjen :-)

Svarte deg (litt forsinket) på kommentaren du la igjen om det....

Anonym sa...

Nei til skattefradrag for hjelp i hjemmet. Det var et dårlig forslag da det ble fremmet og det er et dårlig forslag nå. Ikke legg det i skuffen. Legg det i søpla.

Programsekretariatet sa...

jens christian:
eh..:-)

Nå får vi se hva partiet sier i denne høringen. Blir det sagt nei, så havner nok forslaget i nærheten av der du peker.

Sier partiet ja derimot...

Anonym sa...

Sier partiet ja, så faller de på meningsmålingene. Det er et dårlig forslag sett fra en politisk synsvinkel. Enda dårligere sett fra en rettsøkonomisk synsvinkel og helt på trynet sett fra en skatterettslig synsvinkel.

Trodde virkelig Høyre var opptatt av sammenhengen i skattesystemet, og ikke sånne IDIOTISKE særfradrag.

Programsekretariatet sa...

jens christian:
..det var da voldsomt til ordbruk...

Innrømmer at jeg ikke vet hvem som sto bak forslaget i Sverige, men der har de altså innført dette med åpenbare positive resultater.

Jeg er heller ikke sikker på om erfaringene så lett lar seg overføre til Norge.

Men hva rettsøkonomiske og skatteretslige synsvinkel innebærer er e smule uklart også. Spesielt dersom man sammenlikner med andre særfradrag.

Jeg forstår fortsatt hva du mener mener, men blir altså bare litt overrasket over hvor krass du ble nå. Noen ganger står argumentasjon seg bedre på litt mer nøktern omtale..:-)