mandag 18. august 2008

Sertifisering av lærere

Høyre har lansert forslag om praksisår for lærere. En viktig poeng med forslaget er at praksisåret må bestås for at man skal kunne jobbe som lærer. Vi snakker i grunnen om en ordning som betyr godkjenning av en lærers egnethet. Av hensyn til lærer, og ikke minst elevene. Hva tenker du om det?

Forresten hva med å trekke dette lengre. Vi vil har de beste lærerne. Det betyr at de må få gode arbeidsvilkår. Men hva med lærere som ikke klarer å henge med faglig? Burde det også innføres en "avskiltningsordning"?

10 kommentarer:

Anonym sa...

Hei! Nå er dere helt på jordet. Denne sertifiseringsordningen og praksisår er å begynne i helt gal ende. Å stille direkte krav til lærerene er også ganske dumt. Riktige ende å begynne i er elevene:
1. Vi må gjøre helt klart hvilke krav som stilles til elevene på ulike trinn.
2. Lærere som ikke greier å bringe nok elever opp til riktig kunnekapsnivå må sammen med sin skole finne tiltak for å heve lærerens kompetanse.
3. Skoler som totalt sett bringer for få elever til riktig nivå må stå fritt til å bruke virkemidler (lønn, kurs, osv.) for å rette på situasjonen.
4. Elever som ikke oppnår minimumskkrav må få konsekvenser.(Gå om igjen, færre valg på vgs e.l.)
Nok en gang vil jeg henvise til det svenske systemet. De har nasjonale prøver og minimumskrav. De som ikke oppnår minimumskrav etter ungdomsskolen kommer ikke inn på vanlig vgs, men må enten gå om igjen eller følge et spesialopplegg som ikke gir full kompetanse på vgs.
Det blir diskusjon i svensk skole når andelen som ikke oppnår minimumskompetanse øker fra 10,1% til 10,7.
Hvis det er ønskelig kan jeg formidle det felle borgerlige programmet skolen til forrige valg. Svenske skolans hjemmesider er også å enbefale for statistikk.

Programsekretariatet sa...

arne solheim kaldahl:
Jeg lurer på om du ikke har mistforstått forslaget til Høyre. Poengene dine i punkt 2 og 3 blant annet dreier seg jo nettopp om å øke kompetanse til lærerne. Og det er jo hovedhensikten.

Få et system som sørger for at lærerne får jevnlig faglig oppdatering. Det hjelper lite å stille krav til elevene, dersom lærerne ikke har oppdatert kunnskap og kompetanse som de faktisk skal lære bort. ??

Anonym sa...

Den beste måten å måle læreres kompetanse på er å måle deres måloppnåelse. Målet deres er å gi elevene kunnskap. Derfor mener jeg vi må vi ta utgangspunkt i dette.

Hvis elevene ikke har fordel av å lære, hjelper den nødvendige kompetansehevingen blant lærerene lite.
Jeg mener virkelig dere burde se på svenskenes system for faglige krav for å begynne på Gymnasieskolan. Moderaternes program går enda lenger en det som praktiseres i dag. Det sier:
For å begynne på studiespesialiserende program, Bestått i alle emner på unngdomsskolen.
For å begynne på yrkesfaglige program, bestått i 8 fag.
For å begynne på Håndverksprogram, kun bestått i de 3 basisfagene svensk, engelsk og matematikk.
De som ikke består i de 3 sista fagene, gå om igjen på ungdomsskolen.
Her tør moderaterna å kreve av elevene, slik at elevene har fordeler av å jobbe på ungdomsskolen. Inngangskvaliteten på gymnasieskolan sikres, OG DET BLIR ENKLERE Å KARTLEGGE HVILKE LKÆRERE SOM IKKE HOLDER MÅL.

Programsekretariatet sa...

arne solheim kaldahl:

Jeg er enig med deg i at det må stilles krav til elevene. Derav også støtte fra Høyre til å ha karakterer i skolene - for å kunne vite nivå og eventuelt sette inn tiltak.

Når du skriver "Den beste måten å måle læreres kompetanse på er å måle deres måloppnåelse" så er jeg forsåvidt enig i det. Poenget med å foreslå obligatorisk faglig oppdatering/etterutdanning er imidlert for å sørge for å få gode lærere. Å måle gir ingen effekt noe som helst sted, med mindre man setter iverk tiltak (om det er nødvendig).

Lærerorganisasjoner har selv kommet med innspill om at de ønsker større mulighet til faglig påfyll/etterutdanning. Det er realiteten i forslaget til Høyre. Hvorfor synes du det er galt?

Anonym sa...

Selvsagt er det ikke galt med faglig påfylling. Jeg er helt enig i at det er avgjørende for at vi skal få en bedre skole.

Det jeg ønsker å få fram ved å være litt ensidig er at det faktisk er elevene som er viktigst i skolen. Det er elevene som lærer, vi lærere underviser.
Hvis en lærer ser at han/hun ikke får fram nok elever til minimumsnivå, vil lærerens motivasjon for faglig oppdatering også øke. En lærer som føler at han/hun gjør en god jobb vil kanskje ha problemer med å få et sertifiseringskrav tredd nedover hodet. Men for all del, oppdatering er viktig.

Mine innlegg er også preget av nivået og faget jeg underviser på. Jeg er på VGS, Data og elektronikkfag. Vi har en faglig utvikling som er så rask at hvis mine kolleger og meg IKKE hadde hatt jobben som hobby, ville undervisningen vært umulig. Vi bruker fritiden til å lære oss faget. Hvis vi ikke hadde gjort det og krevd kursing på området, hadde vi sprengt et hvert tenkelig kursbudsjett for skolen vår. Vi er vant til å oppdatere oss selv. Dette er situasjonen i flere yrkesfag. (53% av eleven begynner på YF.)

Vi for også mange elever som har fått svake krav på ungdomsskolen.
Eksempel: Elev sliter med Engelsk. Slipper engelsk på ungdomsskolen, rådgiver sier begynn på YF, der får du skru. Eleven begynner på elektro og skal lese engelske manualer for utstyr. Hvordan går dette. Slikt skjer jevnlig....

Diskusjonen generelt om skolen er baser på en almennfaglig tenkning, YF kommer i bakgrunnen med sine problemer og utfordringer. Jeg har kunnskap om begge leire som siv.ing. og lærebokforfatter.

Programsekretariatet sa...

arne solheim:
Dette er interessant,og nå forstår jeg deg bedre.

Poenget ditt med YF vs allmennfag synes jeg også er relevant.

Jeg har en utfordring til deg: Akkurat nå jobber Programkomiteen med utforming av hva som skal være Høyres utdannings/skolepolitikk neste periode. Det vil bli oppmerksomhet (omtanke for) lærere:-)

men det vil også bli oppmerksomhet om andre ting. Om du vil, hadde det vært flott å få dine forslag til formuleringer: noen setninger om hva som er utfordringene for kunnskapsnasjonen Norge - + kulepunkter med konkrete tiltak som bør iverksettes. Sender du det til program@hoyre.no så vil innspillene dine gå til hele høyres programkomite, og bli tatt med i arbeidet (blogg-kommentarene dine tar vi også med).

Så - hører vi fra deg igjen?

program@hoyre.no

Anonym sa...

Ja, jeg skal sette dette på papiret etter beste evne. Vi har alle vårt sted å se verden fra ...

Programsekretariatet sa...

arne solheim kaldahl:

Flott!

Anonym sa...

Vi bare orientere om at jeg har sendt et skriv til programkomiteen nå.

Programsekretariatet sa...

Det er registrert! Tusen takk.