torsdag 21. august 2008

Hvilke skatter og avgifter?

I forbindelse med programarbeidet, er det naturlig også å ta en runde på skatter og avgifter. Et nytt debatthefte er nettopp sendt ut i den forbindelse, og inviterer medlemmer til å rådgi programkomiteen: Hvilke skatte og avgifter bør reduseres/fjernes - mao kan skatteregningen senkes? Eller bør vi rett og slett beholde dagens nivå?

Har du synpspunkter kan du jo delta i den uformelle meningsmålingen som vi har lagt ut her på siden. Du utfordres på å prioritere: Altså velge ett av alterntivene.

SÅ får vi se da: Er det mange der ute som har synspunkter på dagens skatte- og avgiftsnivå?

9 kommentarer:

Anonym sa...

Litt mange alternativer her. Vanskelig å velge bare et alternativ.

Når det gjelder bilavgiftene mener jeg at skatte/avgiftstrykket bør holdes på tilsvarende nivå for en bil som forurenser gjennomsnittlig mye pr. idag. For biler som forurenser mer kan avgiftene godt økes, og for biler som forurenser mindre kan avgiftene senkes.

Avgiftene knyttet til bil bør etter min mening også kategoriseres:

-Miljøavgifter. Med andre ord avgifter knyttet til utslipp og annen forurensning fra bilen. Denne bør teoretisk kunne bli 0.

-Veiavgifter. Dette er avgifter som knyttes til vedlikehold og investeringer i veier. Avgiften kan være både årsbasert og forbruksbasert. Størrelsen på avgiften egner seg godt for diskusjon i forbindelse med nasjonal transportplan.

-"Sikkerhetsavgifter". Avgifter som er til for å stimulere til sikkerhet på veiene. Kan for eksempel være avhengig av motorstørrelse, skadefri kjøring, sikkerhetsutstyr i bilen, m.m.

-Byråkratiavgiften. Denne avgiften bør reflektere hvor mye kostnader som går med til å administrere bilbyråkratiet. Dette vil synliggjøre effektivitetspotensialet og effektivitetsgevinster.

Programsekretariatet sa...

jens christian:
Ja jeg vet det nok er litt vanskelig.. I forbindelse med debattheftet som er sendt ut gis det mulighet til å krysse av for 3 alternativer.

Det er riktig at det er mange alternativer, men det viser kanskje da også at debatt om skatter og avgfifter er litt mer omfattende enn mange tenker. Det man slipper nå er dessuten å forholde seg til "proveny"-effekten, altså hvor mye dette faktisk utgjør i kroner på statsbudsjettet. Dokumentavgiften elen er f.eks over 5 milliarder kroner. Formuesskatten over 12 mrd er det vel blitt etc.

Uansett, interessante kategorisering du gjør. Oppfatter at du legger til grunn "forurenser betaler" prinsippet :-)

Anonym sa...

Jeg har mange oppfatninger om skatte og avgiftssystemet, men det er arveavgiften jeg misliker sterkest.

Et familiested langs kysten i Norge som kanskje ble kjøpt for 5000-10000 kr for 50 år siden kan nå være verdt 10-20 millioner kroner.

Men for familien som eier stedet er det ikke pengene som betyr noe, det er stedet. Det er helt vanlige familier uten spesielt stor inntekt som har slike steder, og det er trist at de kanskje må selge det stedet i hele verden som betyr mest for dem fordi staten er grådig.

På den annen side er det ikke riktig å særbehandle de som har fast eiendom foran de som har f.eks. aksjer, båt, bil, kontanter eller annet. Alt bør skattes likt. Og arveavgiften er en utjevningsfaktor mellom generasjonene. Det er en grunntanke i Norge at alle skal ha like muligheter, og da er arveavgiften en god måte å jevne ut utgangspunktet.

Mitt forslag er at:
Arveavgift på fast eiendom, aksjer etc fastsettes etter inngangsverdien (kanskje indeksregulert?), ikke etter omsetningsverdien på arvetidspunktet.
Fordeler:
-Familiesteder kan bli i familien, uten at staten ødelegger.
- Ved å skatte inngangsverdien unngår man også "tilpasningskjøp" av fast eiendom.

Har ikke utredet dette, men jeg mener det er verdt å titte litt på.

Anonym sa...

Ingen skatter burde økes uansett samme hva!

Programsekretariatet sa...

aksel fridstrøm:
melding mottatt - loud and clear!

Jens christian:
Da "krysser" jeg av for arveavgiften. Interessant nok kan Skattebetalerforeningen fortelle at stadig flere rammes av arveavgiften - som også blir en stadig mer upopulær avgift. Dette har ikke minst å gjøre med vanlige folk som arver hytter, hus, leiligheter. Disse objektene stiger mange steder i verdi og medfører at arveavgiften blir HØY. Mange får dermed ikke råd til å beholde arven sin....

Anonym sa...

Slutter meg til Aksel.

Programsekretariatet sa...

Michael Meyer:
OK.

Anonym sa...

Arveavgift er en flergangsskatt som bør begrenses i størst mulig utstrekning. Det gjelder å være konkret i et stortingsvalgprogram.

Jeg foreslår derfor at fribeløpet for arve-avgift settes opp til 5 mill kr som et første skritt.

Utfordringen vil være å finne inndekning på statsbudsjettet, noe som er nødvendig for å skape troverdighet rundt forslaget.

Programsekretariatet sa...

arve:
Noterer forslaget om arveavgiften. Sluttpoenget i kommentaren din er viktig: Det må finnes inndekning for å få realisme i løftene. Så er det kanskje der det er en "'ørliten* forskjell mellom Høyre og andre som lover skatteletter...