torsdag 7. juni 2007

Prinsipper om miljø

Det pågår nå mye bra miljøarbeid i Høyre. Noe av dette skal munne ut i noen enkle prinsippformuleringer. Programsekretariat drister seg til så smått å begynne å tenke litt på dette:
Velferd handler også om ren luft, rent vann, ren jord og levende dyre- og planteliv. Naturen og dens ressurser er noe vi i fellesskap låner gjennom generasjoner og på tvers av landegrenser. Forvaltningen må derfor bygge på føre-var og forurenser-betaler prinsippet. Miljø- og klimautfordringene er grenseoverskridende, og krever felles innsats og ansvar globalt, nasjonalt og lokalt. Miljøinnsats bør skje der det gir mest effekt, og på en måte som tar hensyn til dem som henger lengst etter i velferdsnivå.
Hva synes du om disse formuleringene? Godt nok, omfattende nok, for vagt/upresist?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Nå er ikke jeg politiker, men høres ikke dette ut som... tannløst svada?

På den annen side er jeg ikke så sikker på hva et partiprogram faktisk kan inneholde, annet enn svada.

Anonym sa...

Jeg tror på en mer forpliktende og konkretiserende programformulering på både dette og andre områder.

Programkomiteen bør ha mer fokus på miljøstrategier som velgerne kan kople opp mot Høyre spesielt.

Høyre bør f eks sterkt fremheve EU's særdeles viktige rolle i nasjonalstats- overgripende miljøtiltak i vår verdensdel.

Anonym sa...

Mesteparten er helt bra. Men formuleringen "Miljøinnsats bør skje der det gir mest effekt, og på en måte som tar hensyn til dem som henger lengst etter i velferdsnivå." stusser jeg litt over. Hva menes?
Forhåpentligvis er dette ikke ensbetydende med at Norge skal nøye seg med å kjøpe billige reduksjoner av klimagasser i utlandet. Faktum er at vi må redusere egne utslipp betydelig for å ha troverdighet overfor U-landene. Kina, India m.fler vil ikke godta at I-landene holder på som før, men at de skal avstår fra forbruksvekst og økte klimautslipp.
Men at Norge i tillegg betaler for effektive utslippsreduksjoner utenlands er selvsagt greit.

Anonym sa...

Hovedutfordingen er å kombinere nasjoanle tiltak med satsninger ute slik at Høyre fremstår med internasjonal troverdighet- ( Vi kan fort bli beskyldt for å "kjøpe oss ut av de miljømessige forpliktelsene.")

Derfor: konkrete mål både her hjemme og ute.

Programsekretariatet sa...

anonym2: enig med deg at politikken må ledsages av konkrete mål og tiltak. I denne sammenheng er vi imidlertid ute etter prinsipprielle formuleringer: hva skal prinsippet være? Det er prinsippene som må ligge i bunn for begrunnelse av valg av virkemidler.

Anonym sa...

Hvorfor finne opp kruttet på nytt ?

Disse utmerkede prinsippene er sakset fra Camerons parti:

Our process will be open to all. We are prepared to be radical. Our thinking needs to be long-term. We expect our recommendations to be rooted in the six essential principles which David Cameron set out in his speech on Meeting the Challenge of Climate Change (21/4/2006 in Norway):

-International partnership

-The need for targets as well as technology

-A belief in ‘green growth’

-An acknowledgement of the role of markets

-Political consensus

- A spirit of shared responsibility

Our hope is that our recommendations will be compelling enough to play a role in developing the cross-party consensus that this long term challenge requires.

Og så til slutt: Sjekk den nye logoen til dette partiet (med et grønt tre) - det bør være en inspirasjon til nytenkning også for Høyre.

Programsekretariatet sa...

anonym 2:Konservative hoder tenker likt på mange ting :-) Ikke unaturlig at Conservatives og Høyre har lik politikk. Om det betyr at den skal være helt identisk er ikke sikkert; noen forskjeller er det tross alt landene mellom.

Men la oss se.