onsdag 27. juni 2007

Hjemfallsretten

EFTA-domstolen konkluderte i går med at hjemfallsretten i sin nåværende form er i strid med EØS-avtalen fordi den representerer forskjellsbehandling av private og offentlige eiere av vannkraftverk.

Det innebærer at Norge må endre sin praksis knyttet til hjemfall. Hva skal Høyres standpunkt være?

I dag kontrolleres 45 prosent av vannkraftressursene av staten, 45 prosent av kommunene og 10 prosent av private aktører - stort sett industribedrifter som Hydro, Elkem, Hafslund og andre.

Slik jeg ser det er det flere muligheter - noen gode og noen mindre gode.

Hjemfallsretten kan gjøres gjeldende for alle, med en lik tidshorisont. Det vil i såfall innebære en at kommunenes eierskap til vannkraften gradvis vil tilfalle staten. Pareto regner med at det vil representere et tap på 1,5 milliarder kroner bare for Oslo.

En annen løsning er å fjerne hjemfallsretten for alle, og sikre at fellesskapet tar del i verdiskapningen gjennom regulering, grunneierskatt og skattlegging av overskudd, ikke ulikt slik det gjøres i oljesektoren gjennom en skattesats på 78 prosent. Det innebærer at kommunene kan beholde sine kraftverk, men det innebærer selvfølgelig også at kommunene kan selge sine kraftverk til private aktører. For tiden ser det ut til at det særlig er russere vi er bekymret for i så henseende...

En tredje løsning er at man innfører hjemfall for alle, men kun ved salg. Det vil føre til en faststivnet eierskapsstruktur, men det vil gjøre det mulig for kommuner og private eiere å beholde sitt eierskap. Samtidig vil staten være sikret at vannkraften forblir i nasjonalt eie.

Så - hva skal Høyre gå inn for?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Storm i et vannglass ?

Domsavgjørelsen har neppe noe tilbakevirkende kraft, og vil derfor ikke ha noen betydning for dagens kommunale krafteierne.

Det kunne muligens bety noe for eventuelle kommunale nyetableringer, men her er vel de fleste vannfallene allerede utbygget.

Jeg syntes for øvrig at vi skal lytte på Kåre Willoch og tidligere NVE-direktør Erling Diesen.

Vannkraften er en kritisk infrastruktur som krever nasjonal råderett. Det er derfor viktig med et robust hjemfallsinstitutt basert på likebehandling mellom kommunale og private eiere i tråd med EØS-avtalen.
Så kan man eventuelt diskutere hjemfallsperiodens lengde (Diesen foreslår 30 år) og om det bør gis noen kompensasjon fra staten på hjemfallstidspunktet.

Anonym sa...

I dagens utgave av Dagbladet skriver redaktør i KraftNytt Kjell Rønningsbakk følgende sitat:

"Bare Høyre og fremskrittspartiet jubler etter hjemfallsdommen og vil åpne for utenlandske eiere i norske vannkraftverk."

Jeg håper at denne jublingen er koplet sammen med en klar hjemfallsrett til staten - eller har han en gal oppfatning om høyres standpunkt ?

Anonym sa...

Er det rettferdig at en kommune som ikke klarer overskudd på egenhånd, skal få nærmest hver krone fra kraftproduksjonen i egen kommune?