torsdag 21. juni 2007

Sære avgifter

Flere medier omtaler i dag innstillingen som "Særavgiftsutvalget" skal legge frem i morgen. Aftenposten kan blant annet fortelle at spritavgiften kanskje øker, mens sjokolademelk blir billigere; pga melken. Hm...dersom vi blander sprit og melk (gulp) blir spriten da billigere?

Spøk til side. Det er en prinsippiell god problemstilling som reises, og som det blir interessant å se om regjering og storting er like prinsipielle: Er man rede til å ta tak i hva som er hensikten med ulike avgiftene, og rydde opp i dem slik at de blir forståelige for oss vanlig dødelige?

Et eksempel er grunnavgiften som opprinnelig ble innført pga manglende returordninger. Nå er det stort sett gode returordninger for det meste, trenger vi lenger den avgiften da? Sukkeravgiften var i sin tid begrunnet med å skulle skaffe inntekter til staten. Den begrunnelsen er neppe like viktig i vår oljealder. Derimot kan man lure på om det er greit å bruke avgifter for å stimulere til sunnere matinnkjøp; altså beholde sukkeravgiften, men med en annen begrunnelse.

Hva synes du? Er det noen avgifter som virkelig er teite?

2 kommentarer:

Unknown sa...

Sære avgifter ja.. Så vidt jeg vet så har jo UHL i alle år presentert en lang liste over disse, og vist til hvor få som er fjernet de siste årene.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med frykt for avgifter

Programsekretariatet sa...

egoisten: hm.. det lista kjenner jeg ikke til...hjelp?