tirsdag 12. juni 2007

Hjemfall for kraftkonsesjoner

Atter et tema som neppe er det som faller i kategorien "sexy", men vi prøver oss likevel på en debatt. Programsekretariatet har mottatt et innspill om kraftkonsesjoner. Der står det blant annet:
Høyres regler bør være slik at alle aktørene har like muligheter til etablering og drift. Reglene bør også være at alle aktørene driftsmessig og økonomisk behandles likt, også når det gjelder avgifter og skatter.
Dette høres vel ikke så dumt ut? Så fortsetter innspillet litt mer konkret:
- Høyre bør programfeste at ingen skal få evigvarende konsesjonsrettigheter til fornybare ressurser. Dette må også gjelde for statens forretningsvirksomhet.
- Konsesjoner bør gis for et bestemt antall år. Perioden bør være så lang at det er mulig å få en rimelig avkastning på investeringer.
Jeg undres; er det noen som vil kaste seg inn i denne debatten? Hva synes du i såfall om problemstillingen og forslagene?

Ingen kommentarer: