fredag 8. juni 2007

FN- topp og drittsekk utfordrer Høyre på miljø

Noen som tror at Høyre ikke jobber målrettet med miljø/klima? Slapp av, det er ikke tilfelle. Som ledd i Det lange programarbeidet blir det arrangert et STORT miljøseminar mandag til uken. Da møtes hele Høyres toppledelse, sentralstyre, programkomité med flere til et faglig tungt miljøseminar. Hvem andre kommer, lurer du kanskje på? Jo:
- Klaus Tøpfer FNs tidligere vise-generalsekretær med ansvar for miljø
- John Gummer parlamentsmedlem og tidligere miljøvernminister i Storbritannia (også kjent som drittsekken til Torbjørn Berntsen)
- Fridtjof Unander vise-adm ENOVA
- Rasmus Hansson fra WWF.
De vil snakke om forskjellige sider ved klimpolitikken, blant annet: Utfordringer innenfor miljøpolitikken med vekt på klima. Hva er det konservative svaret på dette. Hva skal til for å dekke det globale energibehovet og samtidig redusere klimagassutslippene?

Hensikten er å gå enda mer i dybden på dette politikkområdet; som grunnlag for videreutvikling av Høyres miljøpolitikk.

Hva tror du om dette?

Programsekretariatet lover å forsøke å formidle poenger fra seminaret.

Oppdatert:
Det var klare sammenhenger i de forskjellige innledningene: Miljøutfordringene er særlig knyttet til etterspørsel etter energi. Derfor er det behov for å jobber mer med blant annet energieffektivisering og fornybar energi. Transport ble pekt på som en stor utslippsfaktor, som krever stor innsats.

Hva skal vi så gjøre: Også på dette punktet var det til dels sammenfallende synspunkter, hvor satsting på teknologi og FoU var gjennomgangstone

Blant mange gode innlegg, var det nok John Gummer som med god britisk humor, brakte frem mest humring i salen. Han hadde få problemer med å begrunne hvordan konservativ politikk er god miljøpolitikk. Rasmus Hansson avleverte en noe mer utfordrende innlegg til forsamlingen. "Høyre har begynt å si de riktige tingene"; kunne han meddele, samtidig som han la igjen flere utfordringer knyttet til partiets miljøpolitikk - med utgangspunktet er : Høyre har eierskap til begreper som "verdi" og "ansvar".

Ingen kommentarer: