tirsdag 5. juni 2007

Hvor skapes verdier?

Velferd må skapes før den kan fordeles. Innerst inne er vel de aller fleste enig om det, selv om man noen ganger kan få inntrykk av det ikke er tilfelle. Mange synes å være mest opptatt av hva de har krav på, enn hvor dette skal komme fra.

La oss ta det som utgangspunkt for en formulering:
Velferd må skapes før den kan fordeles. Verdiskapning skjer når individer og virksomheter kan utfolde seg i et fritt marked som fremmer kunnskap, kreativitet og skaperkraft, og hvor konkurranse er et virkemiddel og ikke et mål. Frie markeder har regelverk for å sikre likebehandling mellom virksomheter og beskyttelse av borgerne.
Høres dette fornuftig ut og er det omfattende nok? Er du enig i forutsetningen: Velferd må skapes og markedet er et riktig virkemiddel for å få det til?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Frie markeder har regelverk for å sikre likebehandling ???????

Dette er en retorisk selvmotsigelse. Frie markeder i et kapitalistisk system fungerer best UTEN statlige regelverk.

Programsekretariatet sa...

liberalist: Jeg lurte på hvem som ville prøve seg med den slutningen.

EUs indre marked er tuftet på de fire friheter. Dette markedet er også svært gjennomregulert. Nettopp for å fremme konkurranse og motvirke monopoler/dominerende posisjoner, samt sikre borgernes adgang til varer og tjenester på like premsisser.

WTOs arbeid er å fremme verdenshandelen gjennom å redusere tekniske handelshindre; dermed etableres felles standarder for vare og tjenester, gjensidig godkjenningsordninger mv.