tirsdag 16. desember 2008

Energi og skatt

Programkomiteen har mottatt en del innspill til høringsutkastet til stortingsvalgprogram på kapitlene om klima og energi. Et av forslagene lyder:
Det må innføres en lokal naturressursskatt for vindkraftutbygginger, der skatteinntektene fra utbygger vris fra stat til kommune.
Hva synes du om det?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vel, dette har jo tidligere blitt ivaretatt gjennom konsesjonskraft og kommunal eiendomsskatt på "verk og bruk". En naturresursskatt kan kanskje være mer treffsikker i selve skattleggingen, men muligens mindre treffsikker i fordeling av inntektene. Det er rimelig at en god slump tilfaller vertskommunen (naturinngrepene berører jo først og fremst de som bor i nærheten), men kommunegrenser er jo relativt tilfeldige. I tillegg er vakker natur i stor grad et fellesgode som ikke tilhører noen bestemt.

Anonym sa...

Høyre lider jo desssuten av en sykelig aversjon mot eiendomsskatt, så det er kanskje et forsøk på å bli kvitt denne geniale skatteforemn.

Programsekretariatet sa...

konrad.
interessante argumenter du har, må tenke gjennom dem :-)