fredag 4. april 2008

Skattelette for hjelp i hjemmet

Har fått utfordringen på å ta debatten også her når det gjelder forslaget som Høyres Kvinneforum nylig la frem: Skattelette for hjelp i hjemmet. Begrunnelsen er å bekjempe svart arbeid, samt gjøre det lettere for folk med vanlig inntekt å få råd til å kjøpe slike tjenester. Forslaget et også ment å bidra til at det blir lettere for flere å gå ut i arbeidslivet. Samtidig vil det gi mer ordnede forhold for mange små kvinnegründere som jobber i de aktuelle yrkene.

Noen er motstander av forslaget med ulike begrunnelser. En prinsipiell er den Minerva forfekter:
Minerva mener det er altfor mange særordninger i skattesystemet som det er. Hvis politikerne i sin nåde skulle finne det mulig å senke skattebyrden, bør det komme alle til gode, gjennom økt bunnfradrag eller lavere skattesats. Det kommer nok av dårlige forslag om særordninger for dette eller hint fra de rødgrønne.
Å gå for den prinsippielle linjen innebærer å avskaffe alle særfradrag og innføre et felles (stort) bunnfradrag for alle. Alternativt beholdes dagens system, og da er spørsmålet om vi skal åpne for denne type fradragsordninger (skattelette) i tillegg til de andre som finnes?

Hva mener du?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vi kan ikke ha et skattesystem som ser ut som en sveitserost.

Deter et nokså populistisk forslag fra Fru Helleland, dette her.

Programsekretariatet sa...

anonym:
oppfatte at du mao følger Minerva-linjen.

Cracked actor sa...

Jeg er for et flatest mulig skattesystem og sånn sett er jeg enig med Minerva om at vi ikke trenger flere særfradrag. Når det er sagt så synes jeg likevel det er fint at et slikt forslag kommer til diskusjon, nettopp fordi det er med og bidra til debatt om et skattesystem i Norge som gjør mennesker som utfører såkalte småtjenester, til småkriminelle. Det er også viktig å debattere dette i lys av ønsket om å gi dem som utfører småtjenester sosiale rettigheter, som feks. pensjonsrettigheter etc..

Slik jeg forstår det er dette fremdeles kun et forslag som liggr på brodet, til behandling på Landsmøtet. Landsmøtet bør etter min mening stemme det ned, men partiet bør ta tak i skattesaken - med begge armer! Argumentene som brukes for et særfradrag her, kan like godt brukes for skattelette generelt: Skattelette er sosialtr rettferdig, fordi den enkelte sitter igjen me en større andel av egen inntekt etter skatt. Og det vil føre til at flere vil jobbe regulært i stedet for svart, og med det få sosiale rettigheter, som andre i arbeidslivet.

Ikke særfradrag. Flat skatt.

Programsekretariatet sa...

cracked:
Riktig - dette er ikke vedtatt Høyre politikk (enda), men et forslaget som Høyres Kvinneforum har lansert (igjen). Jeg oppfatter at det først og fremst er lansert i forbindelse med arbeidet med stortingsvalgprogrammet og således eventuelt kommer til votering på landsmøte neste år.

Noterer meg forvrig poengene dine.