mandag 28. april 2008

Blikket mot 2009

Da har landsmøtet vedtatt nytt prinsipprogram. En foreløpig versjon kan lastes ned fra nett (dokumentet skal sjekkes grundig for leifer og deretter får ny lay-out). Med dette er vi halvveis i Det lange programarbeidet. Nå rettes alle krefter mot utvikling av stortingsvalgprogrammet 2009. Allerede er mye gjort for å sikre politikkutvikling: Helsekonferanse, justiskonferanse, klimaseminar, debatthefter mm.

Vi er nå i ferd med å få innspill fra en rekke utvalg og referansegrupper: næringspolitikk, bistand, utdanning mm. Og selve skrivearbeidet på det nye programmet er så smått i gang. Har du synspunkter og tanker om hva som bør med i det nye programmet? Send en e-post eller legg inn en kommentar.

Jeg kan avsløre at Høyres nye prinsipprogram har formuleringer som er er resultat av innspill og tilbakemelding på Programbloggen...

Ingen kommentarer: