onsdag 9. april 2008

Mangel på fagpersonell

Med jevne mellomrom den siste tiden, og i dag igjen, har vi kunnet lese at i takt med satsingen på full barnehagedekning, stiger behovet for kvalisfisert personell. Dvs personer som har en pedagogisk utdanning.

Utdanning er bra og gir kompetanse, men betyr dette at vi ikke anerkjenner realkompetanse? For å sette det på spissen: Betyr det at foreldre som ikke har pedagogisk bakgrunn er uegnet som omsorgspersoner?

Må man være pedagog for å kunne ha omsorg og oppdra barn?

Ingen kommentarer: