tirsdag 29. april 2008

Samferdsel og infratruktur

Høyres landsmøte brukte tradisjonen tro noe tid på å diskutere samferdsel og infrastruktur. Det hele endte opp i en resolusjon; som noen kanskje vil påpeke er litt dyr.

Nok om det; spørsmålet er hva vi skal formulere om samferdsel og infrastruktur i det nye stortingsvalgprogrammet. Det er neppe hensiktsmessig å liste opp konkrete veiprosjekter eller kollektivprosjekter, men heller omtale satsing på: stamveier, dobbeltspor mellom storbyene, energiforsyning (strømkapasitet) osv.

Eller hva synes du?

10 kommentarer:

Carl Christian sa...

Infrastruktur er veldig viktig, men jeg synes høyre har et for ensidig fokus på vei i så måte (mulig jeg tar feil, men det er nå engang mitt inntrykk; og det er nettopp velgeroppfattninger (og jeg representerer jo i så måte bare en av svært mange) dere til syvende og sist blir målt på).

Det er flott med vei, og det er en fantastisk frihet og kunne kjøre bil, og mange steder i landet er veiene dårlige slik at denne friheten er begrenset. Likvel mener jeg at frihetsberøvelsen som den massive bilbruken representerer i de tettbefolkede områdene er er et større problem for samfunnet så vel som hver og en av oss. Derfor bør hovedfokus være på bane, kollektiv, sykkel etc. mens vei bør være et sideordnet/underordnet satsningsområde. Dette forholdet bør synes både i retorikk og budsjetter.

Dette er nå hva jeg tror er riktig, samfunnsmessig, slik at alle kan få det best mulig. Men i forhold til velgere tror jeg dessverre svært mange er av en annen oppfatning, og at veifokuset vil være populært.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg deler flere av synspunktene dine. Samtidig sitter jeg igjen med en oppfattelse av at du undervurderer behovet som folk over hele landet har (som ikke bor i de store byene). Jeg tror nokså mange vil være uenig med deg i at å satse på gode (og ikke minst trygge) veier i distriktene, ikke er så viktig.

Når vi snakker om infrastruktur må det være blanding mellom kollektivtilbud i byene og veier i distriktene. Også samfunnsøkonomisk er det riktig.

Carl Christian sa...

selvsagt. veier i distriktene er viktig det. Det er masse utfordringer. Rassikring, vinter- og uværsfremkommelighet osv.
Men jeg tror likevel at det er et større problem for langt flere mennekser at vi har for mange biler for ofte, for lenge og for mye i byene og på de "store" veiene mellom dem. Dette merker folk, og derfor vil de ha bedre veier. Det vil gjøre bilfremkommeligheten bedre osv...
Jeg tror det er feil. Jeg tror det vil gjøre bilavhengigheten større. Jeg tror at høyre (og store deler av befolkningen) primært ønsker å satse på vei fordi dere/befolkningen ikke tror på/ser mulighetene/fordelene med virkelig gode kollektive løsninger.

Dette dreier seg også om at vi trenger totalt forskjellige løsninger i distriktene og byene når det kommer til samferdsel og infrastruktur. Bygdas logikk er lite verdt i byene og omvendt.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Igjen er jeg enig i flere av poengene dine, men ikke påstanden:

"Jeg tror at høyre (og store deler av befolkningen) primært ønsker å satse på vei fordi dere/befolkningen ikke tror på/ser mulighetene/fordelene med virkelig gode kollektive løsninger."

Dvs jeg tror nok at du selv tror det. Men det er altså galt. I allefall fra dette ståstedet. Og det er altfor uanyansert og vitner nok om mangle på kjennskap til helhetlig vurdering i store deler av partiet. (jeg avviser ikke at påstanden din passer på noen, men den gjelder på ingen måte alle).

:-)

Anonym sa...

Resolusjonen var bra på mange måter men dårlig på konkrete forslag på finansiering/inndekning.

Uttrykket "Med økte investeringer i infrastruktur mener Høyres landsmøte at andre overføringer kan reduseres." ble kanskje noe lettvint.

Et moderne stamveinett og dobbeltspor mellom de store byene i sør-Norge er kanskje den viktigste forutsetningen for å opprettholde distriktene. Dette kan f eks finansieres med reduserte overføringer til landbruket og innføring av veiprising.
Mange bilister er villige til å betale en hundrelapp eller to for å komme trygt og raskt frem på en moderne 4-felts motorvei. Ikke glem at mellom 50 og 100 personer årlig dør pga møteulykker på disse veiene.

Sintef har for øvrig fastslått at motorvei vil redusere utslippene særlig fra tungtrafikken. Et moderne jernbanenett vil overføre trafikk fra fly til bane. Endelig vil 2 spor øke kapasitet for gods -altså gode miljøargumenter.

Høyre bør derfor programfeste en langsiktig målsetning om full motorveistandard på stamveiene og dobbeltspor for hastigheter på 200 km/t mellom Oslo og byene Stavanger, Bergen, Trondhjem og Stockholm.
(Oslo-Gøteborg blir heldigvis ferdig i løpet av 5-6 år.

Såkalte høyhastighetstog for 300 km/t + vil det ikke være økonomisk grunnlag for i Norge, jfr uttalelser fra NSB-direktør Enger.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Du går nok i kjernen på en viktig problemstilling - finanseringen. Så den hopper jeg bukk over nå :-)

Spøk til side: Det poenget må vi ta med oss i konkrete formuleringer i programmet, og da noterer jeg meg de øvrige poengene dine på slutten av kommentaren.

Anonym sa...

Når høyres stortingsvalgprogram skal vedtas neste år er det 100 år siden verdens første motorveistrekning ble planlagt i Tyskland.
Samtidig lanseres her hjemme et forslag til en nasjonal transportplan (NTP) hvor e18 Mosseveien fra Oslo sentrum til Vinterbro i neste planperiode fortsatt skal ha ett felt i hver retning. Hvor motorveien mellom Oslo og Trondhjem slutter på Biri. Hvor det fortsatt i hovedsak skal være 2 felt mellom Oslo og Bergen.

Norge trenger derfor en visjonær samferdselspolitikk. Et forpliktende planverk med klare miljøpolitiske mål. Dette må kombineres med realistiske og gjennomførbare finansielle løsninger og må nedfelles i høyres program for neste stortingsperiode.

Arve Edvardsen

Programsekretariatet sa...

arve edvarsen:
Budskapet er notert!

Carl Christian sa...

det kom flere interessante poenger og betraktninger her. tror ikke jeg trenger å kommentere de ytterligere. men vi si en liten ting. Det er ingenting som vil glede meg mer enn om jeg tar feil i min oppfatning av Høyre/store deler av befolkningen når det gjelder vekting av vei - kontra bane/kollektivt.

Likefullt; Dersom der er slik at jeg tar feil i min oppfatning om at Høyre prioriterer vei langt foran kollektivt, og andre også deler en slik feilaktig oppfatning, vel da har dere et kommunikasjonsproblem.

Carl Christian sa...

...og når det gjelder en unyansert oppfatning av Høyre, så har jeg selvtillit nok til å tro at min forståelse av Høyre er mer nyansert (og korrekt) enn for det brede lag av befolkningen...
(men igjen, det beste er om jeg tar feil - og dette er uansett en grov avsporing fra debatten om infrastruktur.)