mandag 1. september 2008

Klima, kull og Svalbard

En stor forurensningskilde er fyring med kull. Norge produserer kull på Svalbard. Det har vært et viktig grunnlag for bosetting og sysselsetting. Kullgruvene er i ferd med å tømmes og annen næring, som turisme og forskning, gir økte muligheter for sysselsetting.

Bør Norge avvikle kullgruvedriften på Svalbard?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor skal de poltisk bestemmes hvor det skal drives næring?

Dersom disse kullgruvene er lønnsomme så kan de vel drives til de er tomme, hvis ikke vil vel eieren bare legge dem ned.

Programsekretariatet sa...

aksel:
"Hvorfor skal de poltisk bestemmes hvor det skal drives næring?":

Utvinning av kull skjer i regi av "Store norsk kullkompani", som staten eier (99,9% av).

I klimaforliket på Stortinget har alle partier (unntatt FrP) forpliktet seg til å bidra til å redusere CO2 utslipp. Kull bidrar til mye CO2 utslipp. Er det ikke da naturlig å spørre om kullutvinning bør avvikles?

Anonym sa...

Jo så absolutt.
Dette kan jeg åpenbart ikke nok om.

Det vi med andre ord burde gjøre er å selge dette kullkompaniet.

Programsekretariatet sa...

aksel f:
now you're talking :-)

Lars Røed Hansen sa...

Det er også et spørsmål om suverenitetshevdelse i Nordområdene. Næring på Svalbard er grovt delt inn i turisme, forsking og industri (les: kull). Legges virksomheten ned må energi skaffes på annet vis (f.eks vind, eller importert energi). Selv om turisme vil sikre bosetning mener jeg driften bør holde fram. Gir også et tegn til russerne hvordan kulldrift bør drives når det gjelder sikkerhet og miljøhensyn.

Programsekretariatet sa...

lars røed hansen:
jeg er enig i innvendingene dine, samtidig lurer jeg på om det er god nok begrunnelse for å opprettholde kullgruvedriften. Eller som du også sier, kan annen aktivitet overta for kullgruvedrift. FoU virksomheten er jo knyttet til mye mer enn bare kullutvinningen. Er det noe som burde satses mer på: fornybar energi, forskning på andre ressurser i arktiske strøk etc??