mandag 21. januar 2008

Universiteter og høyskoler

I morgen legges innstillingen om høyere utdanning fra Stjernøutvalget, frem. Allerede i dag kan vi lese noen av forslagene som visstnok kommer. Kortversjon: Høyskoler legges under universitetene, og det blir et begrenset antall universiteter. På den måten blir det mindre konkurranse mellom institusjonene om akademiske ressurser.

Programkomiteen jobber også med spørsmålet om hva som bør være politiske mål og tiltak for høyere utdanning.

Hva tenker du om dette? Er det greit med færre universiteter - og "avvikling" av høyskolene?

3 kommentarer:

Vox populi sa...

Av det som er blitt kjent nå så støtter jeg en kombinasjon av det og Rune Slagstads forslag om et eliteuniversitet i Oslo. Det gledet meg at en gammel SVer som Slagstad skulle komme opp med forslaget. Det bryter aldri så lite med nivelleringstankegangen i SV.

Så færre enheter med eliteuniversitet i Oslo.

Det kan kanskje bidra til at vi beholder de største talentene i landet og drive frem et enda bedre forskningsmiljø.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Det blir jo spennende å se om man får tilslutning til forslagene - ikke minst om at dette må baseres på *tvang* for å bli gjennomført.

Vox populi sa...

Lokaliseringsdebatter i dette landet er i stand til å ødelegge ethvert godt prosjekt. Det blir som regel dårlige kompromisser ut av det. Men det er lov å håpe.