onsdag 16. januar 2008

Etikk og samfunnsansvar

Med jevne mellomrom får vi avsløringer som "Vannverkskandalen" og litt sjeldnere varslinger som i "Siemens". Begge deler bidrar til å avdekke at det er brodne kar også her i landet. Fra ulikt hold snakkes det om behov for mer etikk og samfunnsansvar i næringslivet. Både NHO og andre har selv satt dette på dagsordenen.

Spørsmålet er om dette bør formuleres inn i stortingsvalgprogrammet under kapittelet om næringsliv. Kan vi si noe à la:
Høyre vil ha et offentlig og privat næringsliv som bygger på fri konkurranse og markedsøkonomi. En grunnleggende forutsetning er fravær av korrupsjon og uansvarlige handlinger. Høyre mener det er viktig å legge vekt på bedrifters og lederes samfunnsansvar og etikk, blant annet knyttet til opsjoner, fallskjermer etc.
Blir dette for tannløst og lite konkret? Har du forslag til formuleringer, eller synes du dette ikke bør tas med i det hele tatt?

5 kommentarer:

Carl Christian sa...

man kan gjerne mane til samfunnsansvar og etisk adferd, men de viktigste verktøy (etter min mening) for å unngå/redusere korrupsjon og annen maktmisbruk er åpenhet, innsyn og maktspredning. Synes derfor at disse begreper også bør inkluderes i en slik tekst.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
OK; hvordan synes du det bør formuleres?

Anonym sa...

Samfunnet skal ikke bestemme over hvilke betingelser en privat bedrift skal tilby ledere i et fritt arbeidsmarked. Det er ikke uten videre gitt at alle typer opsjoner og fratredelsesordninger er negative. Dette må ikke blandes sammen med etiske standarder som det er viktig å ha fokus på.

Ellers er formuleringen "offentlig næringsliv" noe spesiell.

Carl Christian sa...

Hvis man tar utgangspunkt i teksten deres:

"Høyre vil ha et offentlig og privat næringsliv som bygger på fri konkurranse og markedsøkonomi. En grunnleggende forutsetning er fravær av korrupsjon og uansvarlige handlinger. Høyre mener det er viktig å legge vekt på størst mulig åpenhet og innsyn i bedrifters virke. Bedrifters og lederes samfunnsansvar og etikk, blant annet knyttet til opsjoner, fallskjermer etc. er også av betydning."

Nå har ikke jeg noen videre erfaring med utforming av slike tekster, men jeg prøvde å få frem at åpenhet og innsyn (i mine øyne) er viktigere enn å poengtere et samfunnsansvar i forbindelse med opsjoner.

Videre mener jeg at dette med åpenhet, innsyn og maktspredning gjelder "alle områder" og at det derfor må fremheves flere steder.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
takker for bidraget.

anonym:
Jeg er enig i poenget ditt. Samtidig oppfatter jeg at du er enig i problemstillingen rundt etikk og samfunnsansvar - så jeg utfordrer gjerne deg også: Har du noen forslag til formuleringer?