mandag 14. januar 2008

Skattefradrag

Skatt er et hett tema om dagen. Uten å gå inn i debatten om skatten skal opp eller ned, er det en annen side som kunne være interessant å se på: Fradragsordningene.

I dag er det bunnfradrag og en rekke forskjellige andre fradrag: Støtte til humanitære organisasjoner, fagforeningsfradrag mm. Er det greit at det er sånn? Det bidrar ikke minst til å gjøre skattesystemet litt uoversiktlig.

Hva med å avskaffe alle/de fleste særfradragene og erstatte det med solid økning i bunnfradraget?

Hva tror du om det?

7 kommentarer:

Vox populi sa...

Når dere først skal drive å tukle med skattesystemet, hvorfor ikke gjøre det eneste fornuftige: Innfør flat skatt. Da slipper vi mange av de diskusjonene som måtte komme.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Diskusjonen om flat skatt kommer også, men jeg vil ikke forskuttere konklusjonen.

Men altså til spørsmålet. Gitt at dagens system beholdes, som også var utgangspunktet for Skauge-utvalget i sin tid, hva tenker du om forslaget om endring av fradragsordningen?

Eirik sa...

Med klart forbehold for at det virkelig blir en solid økning, synes jeg forslaget er fornuftig.

Skattesystemet brukes som et verktøy, av høyst variabel treffsikkerhet, for å stimulere litt for mange ulike formål slik det er i dag. Det gjør regelverket komplisert og delvis uforståelig for mange. Kombinert med at mange stoler på ligningen og bruker elektronisk selvangivelse, tror jeg det medfører at svært mange ikke får "riktig" skatt utlignet.

Vox populi sa...

Det tok litt tid før jeg så at du stilte et spørsmål, sorry.

Problemet er at jeg er ikke med på premisset om at vi skal beholde dagens system. Da blir det feil å diskutere detaljer i et system jeg mener er forfeilet.

For å være helt ærlig så mener jeg at denne type flikking på skattesystemet er meningsløst.

Jeg har betalt skatt regelmessig siden 1978 og har hatt "gleden" av å oppleve de underligste skattemessige krumspring. Det aller morsomste skjedde på 80-tallet da man over natten fant ut at man skulle begrense rentefradraget til 28%. Da hadde vi kjøpt rekkehus litt dyrere enn budsjettert og hadde kalkulert med litt større rentefradrag. I tillegg steg renten til 15%.

Da stod ikke politikere særlig høyt i kurs.

Og siden har det skjedd stadige tilpasninger avhenging av fargen på den regjerende makt.

Og vi finner oss i tullet. Jeg har etterhvert forstått hvor treffsikker Erik Brofoss var da han sa: "Det er utrolig hva folk kan betale i skatt bare de blir vant til det."

Dagens skattesystem har ingen annen funksjon enn å være et fordelingspolitisk virkemiddel. For statens finanser har det ingen større betydning. Selv om avgåtte Høyre-statsråder forsøker å overbevise oss om annet.

Og når de rødgrønne forsøker å forføre middelklassen med at de skal ta de rike, så forstår alle med en kalkulator at det ikke er nok rike mennesker i Norge å skattlegge til å oppnå dette.

Så lenge man klarer å opprettholde og argumentere for at det skal være forskjell på skatt på arbeid og kapital, så forteller det det meste om et system med så store sykdomstegn at man bør gjennomføre en større reform enn å ha makeup på fradragsordningene.

Det er grunnen til at Høyre burde glemme småfiklingen og heller gå rett på en utredning og diskusjon av flat skatt. Da skal jeg melde meg på diskusjonen igjen.

Beklager at det ble et lengre og annet svar enn det du spurte om, men dampen måtte ut.

Programsekretariatet sa...

eirik:
notert.

Vox populi:
Greit standpunkt du inntar og en grundig begrunnelse har du også. Jeg tror likevel det er nødvendig å være forberedt på at flat skatt et et av to alternativer -hvor det andre er dagens system. Og gitt dagens system, mener jeg det er riktig å stille spørmål også om det er godt nok eller kan bli bedres/bør endres.

Uansett, jeg forventer å få flere kommentarer fra deg når vi ev. har noe mer konkret om flat skatt :-)

hlewagastiR sa...

Det er klart at det ville gjort ting enklere å bare avskaffe disse særfradragene og øke bunnfradraget kraftig. Men det er snakk om småpenger som viul bli nyttig propagande for motparten, her tenker jeg særlig på fagforeningskontingenten.

Programsekretariatet sa...

hle....:

Ja - du er vet et kjernepoeng: Prinsippet kan nok flere være enige om, men når det f.eks kommer til fagforeningfradraget.....oioioi ;-D