tirsdag 29. januar 2008

Boligskatt vs formuesskatt

I dagens DN *avsløres* at NHO-direktør Finn Bergesen har hatt møte med Høyres Programkomité. Og det er helt riktig som det står i avisen, at han tok til orde for å avvikle formuesskatten, og samtidig tenkte høyt om boligskatten.

Det ligger flere vurderinger bak det poenget. Hovedmålet til NHO er å få fjernet formuesskatten. Det har Høyre tidligere jobbet i retning av, og det blir neppe ny kurs på det punktet.

Programkomiteen har hatt og skal ha møter med flere andre organisasjoner, men i denne omgang har vi altså fått oppmerksomhet om (og fra) NHO. Andre vi har snakket med har tatt opp andre skatter og avgifter, og blant annet poengtert at de som irriterer folk mest er: Dokumentavgift, nybilavgift og arveavgift.

Når det gjelder boligsskatt er Høyre i dag knallhard motstander av det. De som ønsker den skatten taler nok derfor litt i motbakke...:-)

Hva mener du er viktig å gjøre i skatte- og avgiftspolitikken i kommende periode?

7 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Å drepe prinsippet om provenynøytralitet er viktig! Mindre skatt er riktig - men ikke ved å skyve byrden over på andre...

Programsekretariatet sa...

helge samuelsen:
notert! :-)

Verdikonservativ sa...

Høyre bør ha som prinsipp at man skal unngå flergangsbeskatning.

Verdier som er skapt gjennom nettoinntekt (arbeid eller kapital) skal ikke beskattes videre som arveskatt, eller enda verre; som gjentatte årlige skattlegginger av den samme formuen eller boligen.

Hvor er logikken i at de som forbruker hele inntekten skal slippe dette, mens andre som i stedet husholder fornuftig og investerer i bolig skal måtte betale skatt på denne verdien år etter år ?

Så må vi samtidig innse at bortfallet av denne inntekten til staten må kompenseres med høyre skatt på arbeids -/ kapitalinntekt eller forbruk. Vi kan ikke få både i påse og sekk.

Victor Normann har hatt noen spennende tanker om å overføre skatt fra inntekt til forbruk. En slik omlegging kan imidlertid ikke gjennomføres av Norge alene - da ville vi i tilfelle fått århundres harryhandel på Svinesund !

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ: Enig i mange av tankene dine, ikke minst et viktig, praktisk (og kjedelig?) dilemma: Bortfall av inntekt må kompenseres - alternativt medfører at andre oppgaver prioriteres vekk...

Det siste er slett ikke lett å få til.

inorberg sa...

Formueskatt stimuleer økt forbruk som igjen fører til klimaproblemer. Fjerning av skatt på formue vil være en "gulrot" for sparing av egne midler og miljøet.

Anonym sa...

Forenkling av MVA! Høyre bør ha som prinsipp at avgifter skal utformes på en måte som gjør det enkelt å administrere og enkelt å forstå.

I dag er det et dokument på 796 A4 sider som forteller oss om definisjoner, grenser, satser og innenfor og utenfor.

(http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/Mva-boken2007.pdf )

Dette er for dyrt å administrere. Det er for vanskelig å forstå.
Det gir ikke "merverdi" å lage så kompliserte regler.


Forslag:

Forenkle MVA loven ved å gjeninnføre kun en flat sats på 20% (eller 25?), og at den må beregnes på all omsetning/salg innenfor Norges grenser.

Eksportbedriftene får refundert inngående mva tilsvarende %vis eksport av omsetning.

Almennyttige/frivillige lag og organisasjoner kan få inngående avgift refundert etter gitte regler.

Offentlig (delvis) finansierte tjenester som barnehage, skoler, sykehjem får regler som sikrer at private blir sidestilt med offentlig avgiftsmessig i forhold til pris til sluttbruker.


Enklere kan det ikke bli?

Programsekretariatet sa...

anonym:
Budskapet ditt er mottatt! :-)