torsdag 24. januar 2008

Monarki?

Et av forslagene som er kommet inn, som så langt ikke har vært opp til debatt, er knyttet til Grunnloven og dens prinsipper. Forslaget lyder:
Høyre ønsker å verne om Grunnloven og dens prinsipper, og ønsker at Norge fortsatt skal være et konstitusjonelt monarki.
Riktignok debatteres dette i andre partier som ønsker å innføre republikk. De målinger som har vært, viser at det er stort flertall både hos Høyres velgere og folk flest, om å bevare monarkiet. Så hva synes du om forslaget? Er det i det hele tatt hensiktsmessig å nevne noe om dette?

14 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Det er selvfølgelig prinsipielt helt galt at noen skal arve konstitusjonell makt.

På den andre siden er det neppe noe sjakktrekk å foreslå republikk så lenge vi har forstandige monarker med bred oppslutning i folket.

Forslaget er med andre ord bra, og understreker Høyre som et konservativt parti.

Det eneste vi bør gjøre er å fjerne Grunnlovens § 4 som pålegger Kongen en personlig bekjennelse til den evangelisk - lutheriske relegion. Det vil neppe være noen katastrofe for landet om vi fikk en ikke-troende monark.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
Da har du veid for og i mot og landet på støtte til dagens situasjon :-)

Synes du vi trenger å ha med en setning som dette, eller skal det droppes helt?

Vox populi sa...

Som republikaner synes jeg det holder lenge med: "Høyre ønsker å verne om Grunnloven og dens prinsipper."

Verdikonservativ har rett i at så lenge monarkene utøver sin plikt med en viss forstandighet så er vi republikanere i sterkt mindretall. Problemet er at det er litt sent den dagen vi oppdager at forstandigheten mangler.

Men at et demokrati anno 2008 skal holde seg med en anakronisme som et kongehus, er dessverre trist. Men jeg konstaterer at tiden ikke er inne.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
notert!

Anonym sa...

Ønsker Høyre å verne om Grunnloven og dens prinsipper i praksis, i sitt daglige arbeid på Stortinget? Tenk på de siste ukers begivenheter. Tenk på fortid og fremtid. Hvem er det egentlig på Stortinget som faktisk har vernet aktivt om Grunnloven? Er det virkelig Høyre? Den eneste virkelige konstitusjonalistiske representant vi har hatt på Stortinget, er vel Steinar Bastesen.

Hva er grunnen til at norske jurister i dag, tilsynelatende ikke får grunnleggende kjennskap til Grunnloven? (Ok, nå beveger jeg meg bort fra Høyre, men her har hele Stortinget et kollektivt ansvar.) Grunnlovens advarsler og forbud mot suverenitetsavståelse er blitt underminert. Min mening som konstitusjonalist er at enhver endring av Grunnloven - enhver endring - burde avgjøres gjennom flertall i en folkeavstemning. For Høyre holder det bare med flertall i Stortinget, og forbausende ofte er de selv en del av dette flertallet. Ord og handling er to ganske forskjellige ting, Programsekretariatet.

Verdikonservativ sa...

Anonym: Her argumenterer du faktisk mot deg selv.

Folkeavstemninger i seg selv er nesten på grensen av å være grunnlovsSTRIDIG. En institusjon som ikke nevnt i loven og derfor ikke kan være annet en rådgivende.

Et eventuelt forslag i Stortinget om å endre § 112 og innføre bindende folkeavstemning vil etter min mening være i strid med grunnlovens prinsipper om et representativt folkestyre og derfor måtte bli avvist.

Carl Christian sa...

selv om kongehuset er et paradoks i et moderne demokrati fungerer det utmerket i representasjonsøyemed, nettopp fordi det er fratatt så godt som all politisk makt, og ikke kan velges. De tilhører derfor oss alle like mye, og ikke en gruppe velgere.

At monarkene er/har vært meget oppegående og forstandige som har løst sine oppgaver/utfordringer meget godt er selvsagt viktig. Tror også at så snart kongehuset gjør jobben sin dårligere så vil kravet om en republikk bli langt sterkere, og "problemet" (paradokset) vil slik kunne løses av seg selv.
(Et fornuftig kongehus = fortsatt monarki, et ufornuftig kongehus = innføring av republikk).
Synes derfor ikke Høyre bør ha med en setning om forholdet til monarkiet.
Er forøvrig enig med Verdikonservativ i at Kongen bør gis religionsfrihet.

Anonym sa...

Verdikonservativ: Det kan godt hende at jeg argumenterer mot meg selv i den forstand at folkeavstemning om endring av Grunnloven er grunnlovsstridig. Mitt anliggende var først og fremst å understreke viktigheten av at alle endringer av Grunnloven skjer med en "alvorlig" undertone, og at alt bekjentgjøres befolkningen. Det holder ikke at et flertall av Stortingets representanter stemmer for. Heller ikke et rent flertall, faktisk. Grunnloven er ikke fullkommen; den har mangler på f.eks. personvern, og når det gjelder dette med rådgivende/bindende folkeavstemning, er undertegnede uenig med Grunnlovens intensjoner. Dette betyr ikke at jeg ikke behøver å være konstitusjonalist. Alternativene er vel enten følgende: Grunnloven kan ikke endres - aldri - uansett, eller Grunnloven kan endres med 3/4 flertall i Stortinget i to storting samt 3/4 flertall i to folkeavstemninger (for eksempel). Hovedhensikten er å verne om Grunnloven og primært dens beskyttelse av Norges suverenitet (som er den viktigste grunnen til at det burde være svært vanskelig å endre Grunnloven). Bare sammenlign Grunnloven av 1814 med Grunnloven av i dag. Det er ganske store forskjeller, hvorav de fleste (med stor fordel) kunne vært unngått.

Kongen på Haugen sa...

Vox Populi har her den beste og mest prinsippielle tilnærmingen. Åpenbart at arvemakt ikke hører hjemme i er konstitusjonelt demokrati.
Selvom det kanskje ikke er den viktigste st, og ikke en store aken nå, og vi har regenter som gjør jobben greit, kan vi ikke vente med prinsippdiskusjonen til vi har en regnet som ikke gjør jobben.
Og særlig siden Høyre nå har en prinsippprogram-debatt, er det nå vi må diskutere dette.

Jeg mener vi bør avskaffe monarkiet og se på Stortingspresidenten som "first among equals" og derigjennom være landets overhode. Som parlamentarisk demokrati trenger vi ingen egen folkevalgt president.

frr sa...

Monarkiet er en god og samlende konstitusjonell ordning. Dette til forskjell fra republikken.Behold ordlyden, den er bra. Mener jeg..

Programsekretariatet sa...

alle:
her kommer det mange prinsippielle tanker ispedd god porsjon refleksjon over hvordan dagens ordning er. Oppsummering så langt: Beholde monarkiet. så gjenstår å se om vi skal nevne det eksplisitt i prinsipprogrammet eller ikke.

whistoslo sa...

Jeg skjønner jeg er i utakt. Jeg er prinsipielt motstander av monarkiet, jeg ser gjerne Norge som en republikk (etter finsk/amerikansk/fransk-mønster), og ønsker derfor et prinsipprogram som ikke legger hindringer i veien for en slik utvikling. Vi lever greit med status qou, men trenger ikke sementere den...

Programsekretariatet sa...

whistoslo:
Prinsippet oppfatter jeg at flere deler, men det er nå så. Når det gjelder alternativene er det stor forskjell på finsk, amerikansk og fransk mønster: Hvor stor makt skal Presidenten ha? Skal valgperioden være anderledes etc:

Kort oppsummert - og egentlig til flere: Hva ska alternativet være?

Et poeng i en tidligere kommentare er at dagens monark ikke har noen partipolitisk binding. Er det et selvstendig og viktig poeng - at vi kan ha en institusjon som er *felles* for alle?

Anonym sa...

Få vekk disse stive menneskene og det tullet de driver med. Så et program idag om dronning elisabeth og fikk fnatt