fredag 4. januar 2008

Mer skatt eller mer velferd?

Vi har tidligere invitert til debatt om skatt: hva er prinsippene for å betale skatt - hvorfor skal vi betale? Fra dette ståstedet er utgangspunktet at skatt skal finansiere fellesoppgaver samt bidra til inntektsutjevning.

Det er mye moro skattedebatt om dagen og det kan se ut til at de rødgrønne jobber iherdig for å berede grunnen for å øke skatten etter neste valg. Begrunnelsen hevdes tildels å være at det trengs penger til å finansiere velferden. Jaha? Landet har aldri gått med så stort overskudd som nå, og så skal vi ha enda mer penger inn i statskassa? En annen begrunnelse er at de rike må skattlegges hardere. Se det er nok en sterk og selvstendig drivkraft hos de røde.

Så er det interessant å lytte til skatteprofessor Ole Gjems Onstad. Han, som mange andre, påpeker at økonomien nå er i høygir. Dersom man skal øke offentlig forbruk som ser ut til å være de rødes mål, må man stramme inn det private forbruket. (Alternativet er å prøve å få mer ut av pengene i offentlig sektor, men det er jo ikke aktuell politikk). Men for å stramme inn så det monner må man skattelegge de mange - folk flest. Det holder ikke kun å ta på toppen.

Dermed kan vi undre oss: Vet de røde ikke hva de vil? Eller er dette nok en tåkelegging av den egenglige hensikten: De sier at kaksene skal tas (og gjør det nok også), men samtidig øker skatten for folk flest....vi har jo råd...

Hm..andre forslag?

Ingen kommentarer: