onsdag 23. januar 2008

Prinsipper om politi

Vi nærmer oss høringsfrist for utkastet til prinsipprogrammet, og det tikker inn forslag. Et av dem er følgende tilleggsforslag:
Nærpolitimodellen gir folk i hele landet trygghet og service i hverdagen. Høyre er i mot en overdreven sentralisering i politi- og lennsmannsetaten, som svekker denne tryggheten.
Hva synes du om forslaget? Hører det hjemme i prinsipprogrammet - ev. bør poenget med, men kanskje formulert på en annen måte?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det er hyggelig med nærpoliti i politimester Bastiansens by. Koselige politikonstabler som går rundt og hilser på alle.

Virkeligheten er nok dessverre anderledes.

Dagens kriminalitetsbilde er blitt vesentlig mer distriktsovergripende og internasjonal. Vi trenger derfor et mer operativt politidirektorat (rikspoliti som i Sverige) som kan etterforske disse sakene uavhengig av de enkelte politidistriktene.

Lensmansordningen har overlevd seg selv og bør erstattes av et færre antall politistasjoner hvor man kan opprettholde et minimum av fagmiljø. Selv om avstandene kan bli større vil publikum kunne ha trygghet for at stasjonene er bemannet døgnet rundt og har nødvendige ressurser.

Anonym sa...

Jeg er stort sett enig med "politibetjent", men vi trenger fortsatt lensmannskontor for å ivareta den daglige sikkerheten.

Programsekretariatet sa...

politibetjent og anonym:
Noterer synspunktene deres :-)

Kan jeg oppfatte at dere mener dette IKKE hører hjemme i et prinsipprogram?

Nyland sa...

Dette hører helt klart hjemme i et partiprog. Vi gikk til valg på "trivelige og trygge lokalsamfunn". Det var velgerne enige i ! Vi behøver både sentraliserte enheter for å ta av seg organisert kriminalitet, men vi MÅ ha "lokalpolitiet" som er synlige, har god lokalkunnskaper og som jobber FOREBYGGENDE. Løsningen er mer ressurser til politiet. Hvorfor bruke nærmere 2 mililiarder pr år på HV ? Bruk de pengene på politiet

Programsekretariatet sa...

john-arne nyland:
Jeg er ikke uenig om at *politi* hører hjemme i et programram. Spørsmålet mitt var om det hører hjemme i Prinsipprogrammet. Når formuleringene er veldig konktrete kan det nok passe bedre i stortingsvalgprogrammet. Enig?

Nyland sa...

Du har nok rett. Formuleringen passer bedre i programmet til neste Stortingsvalg og ikke i prinsipp programmet

Anonym sa...

1. Lensmannen har ikke bare politioppgaver, men også sivilrettslige funksjoner. Det glemmes ofte av politiet når lensmannsfunksjonen settes under press.

2. Sentralisering slik reformen har ført til, har gitt folk en opplevelse av lengre avstand til politiet, og til trygghet.

Kanskje går det mot en amerikansk modell, med nærpoliti og sektorovergripende politi?

Programsekretariatet sa...

frr:
Interessante poenger og refleksjon - hva tror du er viktig i arbeidet fremover: dvs sette søkelys på ifm stortingsvalgprogrammet?