onsdag 30. januar 2008

Prinsipper om kultur

I utkastet til prinsipprogram står det ikke noe eksplisitt om kultur. Det er kommet inn noen forslag om det blant annet:
Et fritt kultur og åndsliv er et gode i samfunnet og gir unike muligheter for befolkningen til å verdsette de immaterielle goder. Høyre vil stimulere til kulturelle opplevelser og bevaring av og oppmuntring til åndelige miljøer som gir vekst og intellektuell utfoldelse for innbyggerne. Som et lite land i utkanten av Europa kan vi bli stående utenfor de nye strømninger innen kunst, kultur, litteratur, åndsliv og filosofi. Høyre vil se det som en oppgave å gi bestevilkår i vårt land til alle aktiviteter som kan sikre kunsten, kulturen og åndslivet en bred plass i vårt samfunn.
Hva synes du: Bør det sies noe om kultur og er i såfall denne formuleringen bra?

Ingen kommentarer: