mandag 28. januar 2008

Rett til å vite sitt opphav

Fristen for høringsuttalelse til utkast til prinsipprogrammet er ute, og mange forslag er kommet. Både endringr, strykninger, tillegg og rent redaksjonelle. Et av innspillene er som følger:
Å kjenne sin herkomst er viktig for de fleste menneskers selvforståelse. Barn som blir frarøvet denne muligheten vil kunne oppleve traumer og identitetskrise. Følelse av slektstilhørlighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Uavhengig av tidens skiftende strømninger stiller alle mennesker, før eller siden, det samme spørsmålet: Hvem er jeg. Vi ønsker at Høyres prinsipprogram skal gi klart uttrykk for dette gjennom at alle barn skal ha rett til å få vite sitt opphav.
Hva synes du?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Uinteressant. Hvordan vil Høyre finne ut hvem som er barnefaren når en 17 år gammel jente blir gravid i fylla og ikke husker hvem hun har ligget med? Står det her at Høyre vil hun skal ta abort?

Programsekretariatet sa...

anonym:
Som det står i posten er dette er forslag som er kommet inn ifm høring av prinsipprogrammet. Det er ikke vedtatt politikk - så spørsmålet ditt faller bort.

I denne omgang var det interessant å se om noen hadde reaksjoner på dette. Forslaget har forøvrig ikke vunnet særlig gehør..