tirsdag 8. januar 2008

Tvang eller frivillighet?

Det begynner å komme inn reaksjoner på utkastet til prinsipprogram. Høringsfristen er i slutten av måneden. Deretter skal dokumentet bearbeides før det sendes til landsmøtet.

Vi har tidligere omtalt kommuner og forvaltningssystemet i Norge. Høyre ønsker 2 forvaltningsnivåer og også større og mere styringsdyktige kommuner. Spørsmålet er hvor konkrete vi skal være på det? Et forslag som er kommet inn er at vi fortsatt må legge til grunn frivillighet, og ikke tvang, når det gjelder sammenslåing:
Høyre mener at det er nødvendig med flere styringsdyktige kommuner, som er store nok til å kunne ta ansvar for et sikkert og kvalitetsmessig godt offentlig tilbud som angår innbyggerne. Kommunesammenslåinger bør skje på frivillig grunnlag.
Hva synes du om dette?

7 kommentarer:

Carl Christian sa...

kommunestørrelsen er i langt større grad et nasjonalt administrativt anliggende enn hva lokalbefolkning mener og tror. Derfor bør ikke dette utelukkende overlates til lokalpolitikken.

Vox populi sa...

Hvis Høyre virkelig mener "at det er nødvendig med flere styringsdyktige kommuner, som er store nok til å kunne ta ansvar for et sikkert og kvalitetsmessig offentlig tilbud som angår innbyggerne" så har dere helt sikket gjort dere noen tanker om hva som er størrelsen på en bærekraftig kommune.

Forskning rundt temaet indikerer vel 20-30 000 innbyggere?

I dag har 75% av alle norske kommune færre enn 10 000 innbyggere. Det forteller litt om utfordringen.

Hvordan har dere tenkt dere at det skal foregå frivillig?

Hvor mange kommuner har blitt slått sammen frivillig de siste 20 årene? 2? 4? 6?. Jeg vil anta an man ikke trenger mer enn 2 hender for å telle.

Min spådom er at dere kan glemme hele forslaget dersom det skal baseres på frivillighet. Da blir det bare ord på papir.

Programsekretariatet sa...

carl christian og vox populi:

Jeg deler synspunktene om at dette ikke kan baseres på frivillighet, men registrer delte meninger i Høyre om dette. Så gjenstår å se hvor et flertall lander..ev om det blir noen form for "kompromiss" om formuleringer.

Verdikonservativ sa...

Se "Synspunkter på dagens kommunestruktur" utgitt av Kommunal og regionaldepartementet juli 2005 med forord av Erna Solberg: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/komsam/krd/komsam/Synspunkter-pa-dagens-kommunestruktur.html?id=417055

Fra professor Rune J. Sørensen, BI :
"Innbyggertallet i de kommunene som i dag har mindre enn 5000 innbyggere vil fortsette og falle. Mitt alternativ er å erstatte dagens kommuner og fylkeskommuner med ett lokalt forvaltningsnivå med omtrent 100 kommuner. Dette vil både gi mer vitalt lokaldemokrati og mer effektiv tjenesteproduksjon.
Dagens frivillighetsprinsipp bidrar verken til færre kommuner, effektiv tjenesteyting eller mer lokaldemokrati. 100 kommuner forutsetter derfor upopulære beslutninger i Storting og regjering."

Jeg tror at mange velgere allikevel vil ha forståelse for fornuften i et slikt nasjonalt grep. Se på danskene som gjennomførte en liknende øvelse for ett år siden. Her kan Høyre, som i tilfelle det eneste partiet, profilere seg positivt foran 2009-valget. Dette vil også styrke partiets argumenter for 2-nivå modellen.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
God, og velbegrunnet, kommentar :-)

men tror du innbyggerne vil har forståelse for fornuften i et slik grep, som du selv skriver? Jeg ønsker å tro det, men er usikker -dvs først og fremst på dem som i dag bor i alle de små kommunene det i realiteten er snakk om.

Verdikonservativ sa...

I et ønskescenario der Høyre programfester en nasjonal gjennomgripende kommunereform foran 2009-valget, vil suksesskriteriene ligge i hvordan partiets sentrale politikere kommuniserer budskapet.

Motstanden vil av naturlige grunner være størst hos lokalpolitikere, særlig i småkommuner med god økonomi. En offentlig debatt om disse spørsmålene vil etter min mening styrke Høyre som et ansvarlig parti.

Fornuften vil alltid overleve.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:

"fornuften vil alltid overleve" - ja la oss håpe det:-)

Budskapet mottatt loud and clear.